Technologia rozdrabniania i maceratory

Efektywna ochrona, rozdrabnianie, przygotowanie

 

Maceratory RotaCut, dwuwałowe rozdrabniacze XRipper oraz połączenia pompy z technologią rozdrabniania do zastosowań specjalnych: Technologia rozdrabniania firmy Vogelsang zapewnia sprawną pracę w instalacjach biogazu oraz oczyszczalniach ścieków, w przemyśle przetwórstwa spożywczego i surowców, a także w rolnictwie.
Niezależnie od tego, czy potrzebna jest prosta ochrona pompy i instalacji przed włókninami, frakcją grubą i ciałami obcymi, czy system rozdrabniania i przygotowania o zdefiniowanym zakresie działania, w zastosowaniach mobilnych bądź stacjonarnych: Sięgając po RotaCut i XRipper zawsze znajdziesz rozwiązanie dostosowane do Twojego zapotrzebowania. Dowiedz się, jak ochronić instalację przed materiałami obcymi i zapewnić swobodny przepływ substratów.

Macerator RotaCut

  • Wbudowany separator frakcji ciężkiej.
  • Rozdrabnia włókniny i frakcję grubą.
  • Oddziela frakcję ciężką.
  • Poddaje zawiesiny homogenizacji.

Wybierz swoją serię
Rozdrabniacz XRipper

  • mocny macerator dwuwałowy
  • rozdrabnia duże i grube substancje stałe
  • przeznaczony do cieczy i materiału sypkiego
  • odporny i niezawodny

Wybierz swoją serię

Pozostałe produkty do rozdrabniania