Nawożenie bezpośrednie gnojowicą

Naglebowe nawożenie gnojowicą oszczędza czas i pieniądze

Za pomocą SynCult można bez problemu zastosować swoją maszynę do uprawy gleby do nawożenia gnojowicą. SynCult to kompletny zestaw, zawierający wszystkie niezbędne podzespoły do zmiany wyposażenia. Punkty mocowania rozdzielacza precyzyjnego oraz wylotu gnojowicy są już wyznaczone, aby zagwarantować dobry wynik pracy i długą trwałość systemu aplikowania gnojowicy w maszynie do uprawy gleby.

Naglebowe nawożenie gnojowicą stanowi połączenie procesu wzruszania gleby z równoczesnym rozlewaniem gnojowicy. W ten sposób dwa procesy robocze są ze sobą w wygodnie połączone. Glebę wzrusza się bez odwracania skib, jednocześnie rozlewając na nią bezpośrednio gnojowicę lub resztki pofermentacyjne. Ten proces można przeprowadzić przy użyciu zarówno urządzenia samojezdnego, jak również beczkowozu. Stąd też naglebowe i bezpośrednie nawożenie gnojowicą oszczędza czas i koszty. Równocześnie bezpośrednie nawożenie gnojowicą zmniejsza liczbę przejazdów, emisję amoniaku i wydzielanie się odoru. Oprócz tego obowiązująca w Niemczech zasada czterogodzinnego nawożenia zostaje spełniona.

 

 

 

Naglebowe nawożenie gnojowicą - przegląd wszystkich zalet

  • równoczesne nawożenie gnojowicą i wzruszanie gleby oszczędza czas i pieniądze
  • możliwość przestrzegania zasady czterogodzinnego nawożenia
  • mniej przejazdów
  • mniejsza emisja N
SynCult

  • Zestaw wyposażenia do nawożenia gnojowicą przeznaczony do maszyn do uprawy gleby
  • do równoczesnego nawożenia gnojowicą i wzruszania gleby
  • łatwe dozbrajanie
  • objęte gwarancją maszyny do uprawy gleby

Proszę wybrać urządzenie do uprawy gleby