Rozdrabnianie i tłocznie w najmniejszej przestrzeni

Jeśli rozdrabnianie i tłoczenie ma odbywać się w bardzo ciasnej przestrzeni, rozwiązaniem jest X-Ripper Kombi, kombinacja rozdrabniacza dwuwałowego i pompy rotacyjnej. Wyposażone w jeden tylko napęd urządzenie rozdrabnia grube i wielkoobjętościowe substancje stałe w płynnych mediach. Następnie zawiesina jest tłoczona z komory pompy. W ten sposób X-Ripper Kombi chroni podłączone dalej komponenty i części instalacji przed uszkodzeniami oraz naprawami.

Obszary zastosowań:

  • Technika odprowadzania ścieków.
  • Instalacje do utylizacji próżniowej w budynkach.
  • Technika utylizacji.