5
4
3
2
1

Zastrzeżenie

Zawarta na niniejszym serwerze oferta informacyjna firmy Vogelsang GmbH & Co. KG została starannie przygotowana i podlega ciągłej aktualizacji. Bez względu na to nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność jej treści.

Firma Vogelsang GmbH & Co. KG może zostać powiązana bez jej wiedzy przez podmioty trzecie za pomocą „hiperłączy” . Firma Vogelsang GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje lub treści, będące wynikiem połączeń witryn internetowych osób trzecich z Vogelsang GmbH & Co. KG.

Na poniższych stronach znajdują się łącza do innych stron WWW. Obowiązuje dla nich następująca zasada: Firma Vogelsang GmbH & Co. KG oświadcza wyraźnie, że z chwili ustanowienia łącza nie wykryła żadnych nielegalnych treści na podłączonych stronach. Na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo podłączonych/powiązanych stron firma Hugo Vogelsang GmbH nie ma żadnego wpływu. Dlatego w sposób wyraźny dystansujemy się od wszelkich nielegalnych treści na wszystkich podłączonych/powiązanych stronach.

Czy masz pytania lub sugestie dotyczące naszej oferty informacyjnej?
Wyślij je do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
Wszystkie dane bez gwarancji.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Vogelsang GmbH & Co. KG
Essen/Oldb. 2001-2017