Biogaz

Jako doświadczony partner w sektorze biogazu oferujemy specjalnie dostosowane komponenty, zapewniające ekonomiczną i wydajną eksploatację instalacji biogazowej oraz indywidualny, skrojony na potrzeby Klienta serwis.

Technika pompowania, rozdrabniania, zasilania fermentora oraz dezintegracji, opracowana i doprowadzona do perfekcji przez firmę Vogelsang, wyznacza międzynarodowe standardy w sektorze biogazu. Sprawdź tutaj, jak możemy Ci pomóc w optymalizacji planowanej lub istniejącej instalacji biogazowej.

Ekonomiczne dozowanie substancji stałych

Ekonomiczne oraz dostosowane do procesu doprowadzanie kofermentów do fermentora jest decydującym elementem prawidłowej eksploatacji instalacji biogazu. Firma Vogelsang oferuje różne, efektywne komponenty do przygotowywania oraz tworzenia zawiesiny z substancji stałych. W połączeniu z naszą inteligentną techniką sterowania PCU można stworzyć z nich wydajną jednostkę.

Jeszcze prościej wygląda to w przypadku MFU, czyli Mobile Feeding Unit. W kompletnie zmontowanej wstępnie jednostce znajduje się wszystko, co jest niezbędne do ekonomicznego dozowania substancji stałych:

Zasięgnij informacji już teraz