Technologia rolnicza

Pompa rotacyjna oraz technika wleczonych węży w przemyśle rolnym i rolnictwie

Jako posiadający ugruntowaną pozycję producent w zakresie techniki pompowania, rozdrabniania, rozdzielania i rozlewu dla gospodarki rolnej oferujemy naszym Klientom szeroki zakres produktów, związanych z rozlewem gnojowicy.

Zaprojektowana i opatentowana w latach 70-tych pompa rotacyjna z powlekanymi elastomerem tłokami jest dziś niezastąpiona w technice obsługi gnojowicy. Dzięki doskonałym właściwościom stosuje się ją do różnych zadań w rolnictwie (cysterny i beczkowozy, stacje pompujące, karmienie itd.). 30 lat temu opracowaliśmy także rozwiązanie do rozlewu blisko podłoża, w postaci węża wleczonego.

Dzięki nieustannym pracom rozwojowym oferujemy dziś skomplikowane belki z zaawansowaną techniką oraz o dużych szerokościach roboczych rzędu od 6 do 36 metrów. Na następnych stronach przedstawiamy pełen obraz całej palety naszych produktów dla sektora rolnego. Istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Każda rozmowa bardzo nas cieszy.