24.02.2012 09:12 Age: 7 yrs

Vogelsang eri puolilla maailmaa - kasvua talouskriisin sijaan


Vogelsangin kansainvälinen myyntijoukkue laajenee jatkuvasti. Uusille markkinoille siirtyminen on suunnitteilla.
Perinteinen Vogelsangin edustajien tapaaminen järjestettiin tammikuussa 2011. Paikalle saapui runsaasti kansainvälisiä osanottajia. Vogelsangin yritysjohto pitää erittäin tärkeänä olla läheisessä ja erityisesti henkilökohtaisessa yhteydessä edustajiin. "Edustajiemme verkosto on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Olemme kasvaneet vähitellen maailmanlaajuisesti toimivaksi yritykseksi", toteaa toimitusjohtaja Harald Vogelsang.

Tilaisuuteen saapui kaikkien tytäryhtiöiden johto eri toimipaikoista keskustellakseen yhdessä innovaatioista, tuotteiden jatkokehitystyöstä, yleisistä edustamiseen liittyvistä tekijöistä sekä tuleviin liiketoiminnan laajennusvaiheisiin liittyvistä strategisista suunnitelmista.

Illalla, hyvän ruuan ja olut- tai viinilasillisen ääressä, vaihdettiin vielä vilkkaasti kokemuksia, mikä tuloksena syntyi kiinnostavia virikkeitä, joista keskusteltiin vielä seuraavana päivänä kaikkien osanottajien kesken. Iltatilaisuuteen kutsuttiin myös päätoimipaikassa työskentelevä henkilöstö, joka on edustushenkilöstön kanssa enimmäkseen vain puhelinyhteydessä. Näin osanottajilla oli tilaisuus myös henkilökohtaiseen keskusteluun - sillä kuten alussa jo mainittiin, henkilökohtainen kanssakäyminen on edelleenkin paras yhteydenpidon muoto.