24.02.2012 09:12 Age: 7 yrs
Category: Presse

agra

agra 2011: Vogelsangin vetoletkujärjestelmät EasyPack ja SwingDrive


 

Essen (Oldb.), 31. maaliskuuta 2011 – Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH - perinteinen biokaasualalle, maatalouteen, teollisuuteen ja kunnallistekniikkaan tarkoitettuun pumppaus-, hienonnus-, jako- ja levitystekniikkaan erikoistunut toimittaja - esittelee maatalousnäyttelyssä agra 2011 (5.-8. toukokuuta Leipzigissa) kaksi erilaista menetelmää maanpinnan läheisyydessä vetoletkun avulla tapahtuvaan levitykseen (osasto C 43, ulkoalue). EasyPack on Vogelsangin vetoletkujärjestelmä, jonka osat yrityksen työntekijät valmistavat ja asentavat kokonaan valmiiksi. "Kauppiaan etuna ovat tällöin pienet kuljetuskustannukset sekä mahdollisuus laskea työkustannukset erittäin luotettavasti", yrityksen toimitusjohtaja Harald Vogelsang selostaa. "Muutoin usein hankalasti arvioitava itse suoritettavan asennuksen vaatima panos on pieni."

Uusi, enimmillään 27 m:n mittainen vetoletkutangosto itseliikkuviin ajoneuvoihin


Lisäksi Vogelsang esittelee tuotevalikoimaan kuuluvan uuden SwingDriven - itseliikkuviin ajoneuvoihin tarkoitetun vetoletkutangoston. Tähän mennessä itseliikkuvissa ajoneuvoissa on voinut käyttää enintään 15 m:n tangostoa. Sitä vastoin SwingDrive on pystynyt kasvattamaan työleveyden jopa 27 metriin. "Uusi työleveys mahdollistaa aiempaa nopeamman ja tehokkaamman levityksen", toteaa Vogelsang. "Ja tämä on mahdollista käyttämättä lisäksi perävaunua, joka tuottaisi uusia ikäviä ajouria."

BioCrack: kasvattaa kaasun- ja sähköntuottoa ja pienentää energiakustannuksia.


Vogelsangin agra-näyttelyssä esittelemä BioCrack biokaasulaitteistoihin ja jäteveden puhdistamoihin tarkoitettu hajotusmenetelmä. BioCrack-menetelmässä suurjännitekenttä rikkoo solukalvot, jolloin solujen sisältö vapautuu aiempaa tehokkaammin. "Tämä kasvattaa laitteiston kaasun- ja sähkötuottoa enimmillään 18 prosentilla, samalla kun myös käytettyjen substraattien hyödyntäminen tehostuu", Vogelsang selittää. Substraattien virtausnopeuden kasvu pienentää sekoitinten ja pumppujen energiankulutusta enimmillään 30 prosentilla. Myös jäteveden puhdistamossa jäteveden käsittelykustannukset laskevat 21 prosentilla lietteen määrän pienenemisen vuoksi.

BioCut 3000 – Biokaasulaitteistojen (pumppu-)keskus


Myös messuosastolla: BioCut - kiertomäntäpumpun ja RotaCut-märkäsilppurin yhdistelmä. BioCut huolehtii biolietteen asianmukaisesta käsittelystä, mikä tehostaa osaltaan kaasuntuotantoa. Samanaikaisesti yksikkö huolehtii automaattisen ohjauksen perusteella reaktorin/reaktorien täytöstä ja vastaa kaikista laitteistossa tarvittavista pumppaustehtävistä. Vogelsangin agra-tapahtumassa esittelemä BioCut 3000 on BioCut-tuoteperheen uusin versio. Tuotoltaan 15-35 m³/h:n yksikkö on tarkoitettu erityisesti pieniin laitteistoihin tai laitteistoihin, joissa lietelannan osuus on suuri.

Vogelsang agra 2011 -tapahtumassa Leipzigissa: osasto C 43, ulkoalue

Lehdistön yhteystiedot:
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH      
Holger Eggert                                        
Markkinointijohtaja                                      
Holthöge 10-14                                       
D-49632 Essen Oldb.                                                 
Puh.:  +49 5434-83-231                           
Sähköposti: eggert@vogelsang-gmbh.com      VOCATO public relations
Corinna Bause, Jessica Auweiler
Bahnstr. 19
D-50858 Köln                             
+49 2234 60198-19 / -17
cbause@vocato.com / jauweiler@vocato.com

Tietoja Vogelsang GmbH:sta:

Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH on kansainvälinen koneenrakennusalan konserni, jonka päätoimipaikka on Alasaksissa, Essenin kaupungissa (Oldenburgin hallintopiirissä). Vuonna 1929 perustettu yritys kasvoi maatalouskoneiden valmistajasta innovatiivisten tuotteiden erikoisosaajaksi, jonka kehittämiä ratkaisuja käytetään biokaasu- ja jätevesitekniikan sekä alipainetta hyödyntävän jätehuoltotekniikan alalla. Vogelsang on markkinajohtaja Saksassa rautatie- ja merenkulkualalle tarkoitettujen alipainetta hyödyntävien jätehuoltojärjestelmien toimittajana. Tällä hetkellä Vogelsangin palveluksessa on 400 työntekijää eri puolilla maailmaa. Konserniin kuuluu 17 tytäryhtiötä ja sivutoimipaikkaa. Maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston täydentämänä yritys harjoittaa vientiä kaikkiin Euroopan maihin ja merkittäviin teollisuusmaihin kaikkialla maailmassa.