Innovaatioilla on meillä 80 vuoden perinteet

Tunnuslauseemme: Tunnista mahdollisuudet, kehitä markkinoille sopivia ratkaisuja

Jo ensimmäisten perustamista seuraavien vuosien aikana (Hugo Vogelsang perusti yrityksen vuonna 1929) yritys vastasi mekanisoitumisen ja teknisen muutoksen haasteisiin kekseliäisyyden, luovuuden ja dynaamisuuden avulla. Vogelsang oli nopeasti eräs merkittävimmistä maatalouskäyttöön tarkoitettujen tynnyrivaunujen valmistajista Pohjois-Saksassa. Vuonna 1954 yritys oli valmistanut jo 20.000 puutynnyriä – tuolle ajalle poikkeuksellinen tuotantosaavutus.

Ratkaiseva askel eteenpäin: lohkoroottoripumpun keksiminen

Tynnyrivaunutekniikan kehittyessä Helmut Vogelsang, yrityksen perustajan poika, kehitti viskoosisille ja kuituja sekä vieraita aineita sisältäville nesteille soveltuvan pumppaustekniikan, joka oli mahdollista kuljettaa ajoneuvon mukana: Hän keksi elastomeeripinnoitteisen lohkoroottoripumpun ja näytti siten jo varhain suunnan koneenrakennustekniikan menestyksekkäälle kehitykselle. Tämä pumppu oli täydellinen vastaus tehokarjanhoidon asettamiin vaatimuksiin, ja se mullisti lietelannan käsittelyn. Pumpunvalmistuksen myötä Vogelsang muuttui määrätietoisesti koneenrakennusalan yritykseksi. Sillä jo pian kävi ilmi, että nämä pumput eivät sovellu pelkästään tynnyrivaunuja varten, vaan että niillä voi pumpata erinomaisesti myös muita viskoosisia nesteitä, joiden kohdalla perinteisten pumppausjärjestelmien rajat olivat tulleet vastaan.

Käsityöyrityksestä maailmanlaajuisesti toimivaksi koneenrakennusalan yritykseksi

Vuosikymmenten aikana Vogelsang on siirtynyt monille uusille markkinoille, joilla kiertomäntäpumppu tarjoaa ratkaisevia etuja. Samalla kun tämä pumppu oli Vogelsangin keskeinen tuote, yritys kehitti jatkuvasti uusia innovaatioita hienonnus-, levitys- ja jätehuoltotekniikan aloille. Perustettuaan vuonna 1988 ensimmäisen sivutoimipaikan Tanskaan yritys rakensi seuraavien vuosien aikana nopeasti maailmanlaajuisen tytäryhtiöiden ja sivutoimipaikkojen verkoston. 80 vuoden aikana käsityöyrityksestä kansainvälisesti toimivaksi koneenrakennusalan yritykseksi – saavutus, josta olemme ylpeitä.

Historiamme lyhyesti

 • 1929 Hugo Vogelsang perustaa sahalaitoksen
 • 1960 Helmut Vogelsang siirtyy yrityksen johtoon
 • 1965 Päätoimipaikan siirto Löningen-Bunnenista Esseniin (Oldb.)
 • 1985 Maria Vogelsang-Verhülsdonk siirtyy yrityksen toimitusjohtajaksi
 • 1992 Hugo Vogelsang siirtyy yrityksen johtoon
 • 1993 Sivuyksikön avaaminen Rothenschirmbachissa, Hallen lähellä
 • 1997 Harald Vogelsang siirtyy yrityksen johtoon
 • 1999 Vogelsang USA Ltd:n perustaminen
 • 2003-2012 maailman laajuisesti perustetaan 16 tytäryhtiötä
 • 2009 Vogelsang:n 80-vuotis juhlat
 • 2012 Vogelsang Oy:n perustaminen