Perusperiaatteemme

Ajattelemme aina askelen pidemmälle – asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi

Tämän lähtökohdan pohjalta Vogelsang on kehittänyt ja valmistanut suuren valikoiman tehokkaita koneita ja laitteistoja teollisuuden, maatalouden ja kunnallistekniikan käyttöön. Yhteensä yli 360 työntekijämme (päätoimipaikassa Essenissä (Oldb.) , sivutoimipaikassa Lutherstadt Eislebenissä sekä amerikkalaisen tytäryhtiön palveluksessa) käytettävissä ovat tätä varten huippumodernit, CNC-ohjatut valmistuskoneet.

Lohkoroottoripumput

Pumppuohjelmamme koostuu lujarakenteisista ja suorituskykyisistä Lohkoroottoripumpuista, joista on saatavissa eri malleja. Näin on mahdollista pumpata myös (hankaavia) hiovia aineita, happoja tai nesteitä, joiden kiintoaineosuus on suuri. Vogelsang-pumput ovat kansainvälisesti tiennäyttäjiä teollisen pumppaus- ja
jätevesitekniikan alalla. Pumput täyttävät tiukimmatkin vaatimukset, ja niitä käytetään kaikkialla maailmassa moniin eri tarkoituksiin – Vogelsang on esimerkiksi eräs Deutschen Bahn AG:n päätoimittajista. Edelleen pumppumme ovat toistuvasti keskeisessä asemassa, kun on kyse öljyn imemisestä laiva- ja porauslauttaonnettomuuksien jälkeen.

Hienonnustekniikka

Toinen Vogelsangin kehitystyön tulos on RotaCut-märkämaseraattori. Siitä tuli nopeasti korvaamaton täydennys jokaiseen pumppulaitteistoon. Vogelsang-pumput ja RotaCut ovat nykyisin erottamaton osa puhdistamotekniikkaa, kemianteollisuutta, elintarviketeollisuutta, ajoneuvonvalmistusta, kunnallista jätehuoltoa sekä biokaasu- ja maataloustekniikkaa.

Levitystekniikka

Letkulivitystekniikka ja siihen yhdistyvä raaka-aineena arvokkaan lietelannan taloudellinen hyödyntäminen ovat alun alkaen Vogelsangin keksintöä. Nämä ovat nykyisin malliesimerkki ympäristöystävällisestä lietelannan levityksestä. Tarjoamme markkinajohtajana letkulevittimiä, joiden työleveys on 3 - 36 metriä. Erinomaisen jakotarkkuutensa ja luotettavan tekniikkansa ansiosta letkulevitysjärjestelmämme täyttävät mitä parhaiten modernin maatalouden asettamat vaatimukset.

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys ja taloudelliset tekijät kulkevat meillä käsi kädessä. Tunnemme olevamme vastuussa ympäristönsuojelusta. Tuovalikoimassamme panostamme tietoisesti ympäristön kannalta kestävään tekniikkaan, kuten esim. biokaasu-, kierrätys- ja puhdistamojärjestelmiin. Eräs esimerkki tästä on kehittämämme alipainetta hyödyntävä jätehuoltotekniikka. Tekniikkaa käyttävät Saksan rautatieyhtiö Deutschen Bahn, varustamot sekä satamatalous. Edelleen meille on tärkeää myös se, että tuotteidemme valmistus tapahtuu ympäristöystävällisesti ja että tuotteidemme käyttöikä on pitkä. Käyttämällä tuotantoprosessin yhteydessä uusinta tekniikkaa edustavia aurinkoenergiajärjetelmiä, energiatehokasta ilmastointitekniikkaa sekä energian kierrätystä tuomme merkittävän panoksen ympäristönsuojeluun.