Vi tænker altid et skridt længere – for vores kunder og miljøet

Rotationspumper

Vores pumpeprogram omfatter robuste og effektive rotationspumper i forskellige udførelser. Dermed kan selv slibende medier, syrer eller væsker med høj andel af faste materialer pumpes. Vogelsang-pumper sætter internationale standarder inden for den industrielle pumpe- og spildevandsteknik. De opfylder de højeste krav og anvendes globalt inden for mange områder – som f.eks. ved Deutsche Bahn, hvis hovedleverandører af udstyr Vogelsang hører til. På samme måde spiller vores pumper igen og igen en central rolle ved opsugning af olie efter skibs- eller boreplatformshavarier.

Findelingsteknik

En yderligere betydende Vogelsang-udvikling er RotaCut-vådmaskine. Den blev hurtigt til et uomgængeligt supplement i ethvert pumpeanlæg. Områderne rensningsanlægsteknik, kemisk industri, fødevareindustri, bilindustri, kommunal bortskaffelse, biogas- og landbrugsteknik kan man i dag ikke længere forestille sig uden Vogelsang-pumper og RotaCut.

Udbringningsteknik

Gylleslangeteknikken og den dermed forbundne økonomisk anvendelse af materialet gylle blev opfundet af Vogelsang og er i dag indbegrebet af miljøvenlig gylleudbringning. Som førende på markedet tilbyder vi gylleslanger med arbejdsbredder på 3 til 36 meter. På grund af deres maksimale fordelingspræcision og deres pålidelige teknik er vores gylleslangesystemer optimalt udstyret til kravene i det moderne landbrug.

Bæredygtighed med hensyn til økologi og økonomi

Vi bekender os til ansvaret for miljøbeskyttelsen. Med vores produktudvalg satser vi bevidst på bæredygtige teknikker som biogas, recycling eller rensningsanlæg. Et eksempel er vakuumbortskaffelsen, som er udviklet af os. Den anvendes ved Deutsche Bahn, til skibe og i havnedriften. Vi lægger også stor vægt på miljøvenlig produktion af produkter med lang levetid. Med højmoderne solfangeranlæg, energieffektiv klimateknik og energitilbageføringen i produktionen yder vi vigtige bidrag til miljøbeskyttelse.

Vigtige innovationsskridt:

 • 1970 Opfindelsen af rotationspumpen
 • 1980 Opfindelse af gylleslangeteknikken
 • 1985 Indførelse af DropStop-systemet
 • 1990 Opfindelse af den første RotaCut®-vådmaskine
 • 1995 Produktion af den første QuickService-pumpe
 • 1996 Indførelse af vakuumbortskaffelsen til passagertogvogne
 • 1998 Indførelse af ExaCut-fordeleren
 • 1999 Udvikling af HiFlo®-stemplet
 • 2001 Patentering af Teleshift-systemet til slangebomme
 • 2004 Udvikling af QuickMix-doseringsanordningen til fast materiale
 • 2005 Markedsføring af CFC® til slangebomme
 • 2007 Patentering des Injection Housing
 • 2007 Patentering af Cartridge-tætningen
 • 2008 Markedsføring BioCrack®
 • 2010 Markedsføring SwingDrive
 • 2011 Markedsføring XTill®
 • 2012 Markedsføring EnergyJet
 • 2013 Markedsføring SwingMax 36
 • 2014 Markedsføring BaseRunner og SynCult
 • 2015 Markedsføring CC-Serie og PreMix