Filosofi

Vi tænker altid et skridt længere – for vores kunder og miljøet

I denne ånd udvikler og producerer Vogelsang et bredt spektrum af effektive maskiner og anlæg til industri, landbrug og kommuner. Vores mere end 360 beskæftigede ved hovedsædet i Essen/Oldb., i filialen Lutherstadt Eisleben samt ved det amerikanske datterselskab har dertil adgang til højmoderne, CNC-styrede produktionsmaskiner.

Rotationspumper

Vores pumpeprogram omfatter robuste og effektive rotationspumper i forskellige udførelser. Dermed kan selv slibende medier, syrer eller væsker med høj andel af faste materialer pumpes. Vogelsang-pumper sætter internationale standarder inden for den industrielle pumpe- og
spildevandsteknik. De opfylder de højeste krav og anvendes globalt inden for mange områder – som f.eks. ved Deutsche Bahn, hvis hovedleverandører af udstyr Vogelsang hører til. På samme måde spiller vores pumper igen og igen en central rolle ved opsugning af olie efter skibs- eller boreplatformshavarier.

Findelingsteknik

En yderligere betydende Vogelsang-udvikling er RotaCut-vådmaskine. Den blev hurtigt til et uomgængeligt supplement i ethvert pumpeanlæg. Områderne rensningsanlægsteknik, kemisk industri, fødevareindustri, bilindustri, kommunal bortskaffelse, biogas- og landbrugsteknik kan man i dag ikke længere forestille sig uden Vogelsang-pumper og RotaCut.

Udbringningsteknik

Gylleslangeteknikken og den dermed forbundne økonomisk anvendelse af materialet gylle blev opfundet af Vogelsang og er i dag indbegrebet af miljøvenlig gylleudbringning. Som førende på markedet tilbyder vi gylleslanger med arbejdsbredder på 3 til 36 meter. På grund af deres maksimale fordelingspræcision og deres pålidelige teknik er vores gylleslangesystemer optimalt udstyret til kravene i det moderne landbrug.

Bæredygtighed

Økologi og økonomi er i samklang hos os. Vi bekender os til ansvaret for miljøbeskyttelsen. Med vores produktudvalg satser vi bevidst på bæredygtige teknikker som biogas, recycling eller rensningsanlæg. Et eksempel er vakuumbortskaffelsen, som er udviklet af os. Den anvendes ved Deutsche Bahn, til skibe og i havnedriften. Vi lægger også stor vægt på miljøvenlig produktion af produkter med lang levetid. Med højmoderne solfangeranlæg, energieffektiv klimateknik og energitilbageføringen i produktionen yder vi i driftsprocessen vigtige bidrag til miljøbeskyttelse.