ExaCut

Maksimal pålidelighed på den mindste plads

Når det drejer sig om pladsbehov, er ExaCut ikke til at slå: Denne globalt mindste præcisionsfordeler overbeviser med sit store ydelsespotentiale som central fordeler eller som decentral fordeler i en gylleslange eller slæbesko-sidearm. Den skærer og fordeler i en arbejdsproces. Som centralfordeler muliggør den de mest kompakte udformninger, som fordelerpar i sidearmene de største arbejdsbredder. Med ExaCut er arbejdsbredder på op til 36 meter og systemer med op til 96 udgange overhovedet blevet mulige. Derudover er alle ExaCut udstyret med en stenudskiller. Dermed bliver den efterfølgende fjernelse af sten eller metaldele fuldstændig problemfri. Det sparer kostbar tid, når det ved udbringningen drejer sig om minutter.

ExaCut-mangfoldighed

ExaCut står til rådighed i mange konfigurationer: Fra 20 til 60 udgange står der 12 modeller til rådighed. Slangediametrene svarer afhængigt af modellen til DN 40 eller DN 50, ved 20 udgange kan der også fås DN 60-slanger. Skæreringene og rotorerne kan konfigureres i overensstemmelse med anvendelsen.

ExaCut Vario

Den professionelle løsning til maskinstationer, der arbejder med skiftende gylletyper. Gylletype og viskositet påvirker fordelingspræcisionen. Derved er forskellige hulskiver normalt nødvendige. For at undgå unødige hulskiveskift har ExaCut Vario en variabel hulskivegeometri. Ved hjælp af en stilleskrue tilpasses skæresystemet på ExaCut Vario enkelt og ukompliceret til forskelligt konsistente gylletyper. Det sparer tid og muliggør udbringningen af gylle af meget forskellige typer med kun et system.

ExaCut funktion

 

ExaCut billedgalleri

ExaCut snitbillede
ExaCut snitbillede
ExaCut funktionsprincip
ExaCut funktionsprincip
ExaCut Vario
ExaCut Vario
ExaCut og gylleslange
ExaCut og gylleslange
ExaCut med CFC
ExaCut med CFC
ExaCut og skiveharve
ExaCut og skiveharve
ExaCut og maskine med slæbesko
ExaCut og maskine med slæbesko
ExaCut i SwingMax SSG
ExaCut i SwingMax SSG