BioCut: Speciel kombination af pumpe og RotaCut for biogasanlæg

BioCut er en kombination af den efterprøvede Vogelsang-rotationspumpe med forkoblet RotaCut som sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til biogasområdet. Fibermaterialer føres ind i RotaCut'en, så de neddeles optimalt.

En suspension af energirige faste materialer som f.eks. majs- eller græssilage, grovneddelte roer og raps som en komponent og gylle som flydende komponent homogeniseres og gasproduktionen forbedres på denne måde.

Samtidig sorteres sten og metaldele fra i udskilleren, pumpe og anlæg beskyttes på den måde mod skader.
Kombinationen af robust rotationspumpe og effektiv neddeler sørger på den måde for en optimal homogenisering af gylle-biomassesuspensionen og påfylder samtidig automatisk styret reaktoren.

Derudover anvendes BioCut som central pumpestation for de forskellige pumpninger i et biogasanlæg. På den måde kan der med kun en enhed pumpes fra og til flere decentrale fortanke og eksterne lagre.

Anvendelser:

  • Indfødning af opblandet biomasse i biogasanlæg
  • Homogenisering af biosuspensionen
  • Udskillelse af sværgods