Mobile Feeding Unit

Den komplette modulløsning fra en producent

I modsætning til den konventionelle fremgangsmåde, hvor komponenter installeres enkeltvis på biogasanlægget, formonteres MFU komplet hos Vogelsang. På den måde kan montagetider reduceres betydeligt og fejl undgås. Modulet testes på fabrikken, og der leveres på den måde et 100 procent driftsklart modul, som kan integreres hurtigt og enkelt.

Efter den elektriske tilslutning og forbindelsen med reaktoren eller lageret til den flydende fase kan indfødning af biomasse påbegyndes med det samme. Flere forskellige kofermenter kan på denne måde opblandes og indpumpes i reaktoren efter kort tid. Selv besværlige biomasser som silage med hele planter, hele rundballer, fast gødning, roer, kartofler, løg eller gulerødder er ikke noget problem for MFU.

Efterprøvede komponenter står for pålidelig funktion.

De efterprøvede komponenter, der er monteret på en fælles ramme, udgør grundlaget: QuickMix II sørger for tilførslen af tørre biomasser i procesorienteret, opblandet form. Som forlagssilo er der integreret en vertikalblander, der behandler de faste materialer første gang, hvis det er nødvendigt. Den flydende fase tilføres fra en BioCut.
Den efterkoblede RotaCut behandler biosuspensionen, der kommer lige fra QuickMix II, en gang til, før den transporteres ind i reaktorerne. Enheden kompletteres af styringen Performance Control Unit (PCU) for alle komponenter. Enheden, der er monteret, så den er klar til tilslutning, transporteres til anvendelsesstedet med lastbil i løbet af kort tid. Ekstra maskiner til på- og aflæsning er ikke nødvendige.

Modulkonstruktionens koncept giver også mange fordele for modernisering og udvidelse af biogasanlæg: Der tilføjes blot et modul, lange driftsafbrydelser er ikke nødvendige.

Sikkerhed mod afbrydelser

Takket være sin mobilitet og den enkle installation egner MFU'en sig også fremragende som nødenhed for ejere af flere anlæg eller foreninger. Negative konsekvenser, fordi fastmaterialedoseringen afbrydes i længere tid, kan undgås med MFU'en, reparationer og servicearbejde klares enkelt. Gasproduktionen fortsætter. Alt det øger rentabiliteten.

Sikkerhed for investeringer

Tit er den eksisterende teknik beregnet til få biomasser. Test med nye biomasser betyder tidskrævende og dyrt byggeri. Her er det et attraktivt alternativ at leje en MFU. Med overskuelige udgifter kan der gennemføres forsøg med nye biomasser. På den måde kan der på grundlag af reelle resultater træffes afgørelser om ombygning af anlægget.

Oversigt over fordele ved MFU

  • Står til rådighed på kort tid
  • Ingen ekstra maskiner nødvendige til opstillingen
  • Også egnet til vanskelige biomasser
  • Gasproduktionen afbrydes ikke ved reparationer/servicearbejde
  • Billige forsøg med nye biomasser kan
    gennemføres hurtigt og rentabelt
  • Hurtigt driftsklar, da de enkelte komponenter er tilpasset perfekt til hinanden