Bestem effektivitetsforøgelsen med det samme i biogas-succesberegneren

Stabilisering af processen, effektivt arbejde: Vogelsang biogasprodukter understøtter dig ved optimal drift af din biogasanlæg. Med RotaCut, BioCrack og QuickMix tager du det afgørende skrift til effektiv anlægsdrift.

Hvilke fordele der kan opnås med BioCrack og QickMix, kan du her let beregne med få trin. Netop typisk Vogelsang.

BioCrack

Testet og efterprøvet mange gange: BioCrack. Allerede efter et par gennemløb forbedres reaktorindholdets pumpbarhed. På grund af desintegration når bakterierne i reaktoren hurtigere deres næringsstoffer og omsætningen af substratet accelereres. Hvad denne effektivitetsfordel kan betyde, kan du beregne her. Besparelser og større indtægt på grundlag vores erfaringsværdier for biogasanlæg.

Vælg her, hvilke rammebetingelser der gælder for dit anlæg:

Dit anlæg kører ikke i fuldlastdrift, du vil gerne forøge gasudbyttet og dermed indtægten? Beregn nu! (eng.)

Dit anlæg kører i fuldlastdrift, du vil gerne reducere inputmængden og dermed udgifterne? Beregn nu! (eng.)

Ønsker du at vide mere om BioCrack?
Flere informationer finder du her.

QuickMix

Resultaterne af forskningsprojektet EU-AGRO BIOGAS (www.eu-agrobiogas.net) dokumenterer effektivitetsfordelen, som kan beregnes ud fra opblandning og indfødning i et biogasanlæg. Med QuickMix II og RotaCut kan indtægten fra et anlæg forøges betydeligt. Feltforsøget viste et forøget specifikt gasudbytte, hvorved den påkrævede tilførselsmængde falder. Samtidig skal der - sammenlignet med en tør påfyldning af reaktoren - røres mindre, hvorved egenenergibehovet falder.

Vi giver dig her lejlighed til at beregne, hvilke besparelser der - på grundlag af resultaterne af forskningsprojektet - betyder for dit anlæg.
Beregn nu! (eng.)