Flerpladsanlæg - teknikken til krævende opgaver

Flerpladsanlæg består af en central pumpeenhed, der er udstyret med to effektive Vogelsang-rotationspumper, og flere kombinerede servicestationer (T-systemer eller multiserviceskabe). I modsætning til enkeltpladsanlæg pumpes der bort via en central pumpestation. Herved kan der opnås en konstruktionsstørrelse for de enkelte servicestationer på kun 210 millimeter. Opbygningen er individuelt mulig i forhold til de specielle krav til antal, udstyr og pladsforhold.

Omfattende systemintegration

Flerpladsanlæg kan udvides med forskellige optioner. Vores VEBSys-system muliggør herved en fjernstyret adgang og overvågning af dit anlægs bestanddele som f.eks. pumper eller ventiler og ekstra integrerede varmeanlæg eller bremsesystemer.

Flerpladsanlæg med fire T-systemer og to rotationspumper