Enkeltpladsanlæg - ydelse som et stort system, billig som et lille anlæg

Den økonomiske løsning fra Vogelsang til små banegårde og/eller banegårde uden meget trafik. Takket være Vogelsang-rotationspumpens kompakte mål kan vi tilbyde dig meget smalle og pladsbesparende løsninger. De har kompakt konstruktion, er pålidelige og robuste, er udviklet til den hårde drift i hverdagen og overbeviser med den lette betjening og deres høje service- og vedligeholdelsesvenlighed.

Certificeret af Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Kontrolleret og tilladt af EBA, en kompakt station til påfyldning af drikkevand og udsugning af fækalier fra passagertog i en maskine.

Kan udvides og anvendes fleksibelt

Mange optioner og et omfattende udbud af nyttigt tilbehør gør en optimal udrustning mulig, helt efter kravene på det pågældende sted. F.eks. er underjordiske anlæg mulige. Ekstra varmeapparater forhindrer, at de heller ikke fryser ved ekstreme temperaturer. Ekstraudstyr, der kan monteres efterfølgende, som f.eks. belysning, advarselsignaler (horn og/eller højttaler), tankskylningsudstyr eller flowmåler gør arbejdet lettere og mere sikkert.

Friskvandsforsyning som option

Enkeltpladsanlæg kan ud over den kombinerede drikkevandspåfyldning og fækalieudsugning også fås som system til ren friskvandsforsyning.

Anvendelsessystemer

Enkeltpladsanlæg kan fås i to varianter: Som betjeningsvenlige T-systemer til forsyning med frisk vand og bortskaffelse af spildevand eller som kompakt monterede bortskaffelsesskabe.

T-systemer

Vakuum- og vandslangerne er placeret på den fem meter høje, T-formede forsyningsstation. Den herved opnåede 7,5 meter store arbejdsradius samt den enkle adgang til tilslutningerne gør en høj brugervenlighed mulig.

Multiserviceskab

Multiserviceskabet indeholder lige som T-systemet en udsugnings- og en påfyldningsanordning. Derudover er der integreret en vådcelle, og det hele er monteret i en aflåselig container. En udvidelse som magasin til rengøringsmidler er også mulig.