Tømningssystemer til passagertogvogne

Direkte vakuum – mere driftsklar

Uanset om det drejer sig om mobil eller stationær enkeltplads eller et komplet vakuumnetværk: Alle Vogelsang-systemer er enestående i deres konception.
Vakuummet skabes direkte med de integrerede Vogelsang-rotationspumper. Helt uden vakuumpumpe, vakuumbeholder og omfattende automatisk ventilstyring. Vogelsang-rotationspumpen skaber nemt et vakuum på indtil -0,8 bar, forsyner også store afstande og pumper spildevand direkte til kloaksystemet. I anvendelsen betyder det en enkel systemopbygning og dermed den højeste disponibilitet og driftssikkerhed samt problemfri vedligeholdelse.

Vogelsang-spildevandssystemerne suppleres af stationer til friskvandsforsyningen og systemskabene til rengøringen af de indvendige rum.

Vogelsang-Referenceanlæg ved ÖBB i Wien-Floridsdorf

Download

Brochure jernbane (engl.)

Tekniske datablade (engl.)