5
4
3
2
1

Erklæring om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co.KG glæder sig over dit besøg på vores hjemmeside samt din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Vogelsang GmbH & Co. KG lægger stor vægt på beskyttelsen af persondata. Denne erklæring om databeskyttelse danner grundlaget for databehandlingen på vores hjemmeside, ved anvendelse af vores newsletter samt Social Media aktiviteter.

Udbyder og ansvarlig for forkyndelsen i henhold til erklæringen om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald und Hugo Vogelsang
Holthöge 10 – 14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-Mail: contact@vogelsang.info

Tilsynsførende for databeskyttelse

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5, 38312 Börßum
Telefon: +49(0)5334/958115
Telefax: +49(0)5334/958117
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Udgave: 25.07.2018


§ 1 Generelt 

a) Anvendelsesområde

Brugeren får med denne erklæring om databeskyttelse oplysninger om på hvilken måde, i hvilket omfang samt til hvilket formål den ansvarlige udbyder indhenter dine data og anvender dem. 

De juridiske rammer for databeskyttelse i Tyskland er Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) og Telemediengesetz (§ 13 TMG).

b) Personoplysninger
Personoplysninger er angivelser om en given person eller en identificerbar fysisk person. Vogelsang GmbH & Co. KG respekterer princippet om undgåelse af data. For så vidt det er muligt undlader vi at indhente personoplysninger. 

Indhentning af personoplysninger foretages i henhold til principperne om undgåelse af data og dataminimering kun i så lang tid, det er nødvendigt eller i det tidsrum som lovgiveren har fastsat (lovmæssig opbevaringsperiode). Hvis formålet med de indhentede oplysninger bortfalder eller opbevaringsfristen er udløbet, spærrer eller sletter vi dataene.


c) Ret til oplysninger

Ved skriftlig forespørgsel informerer Vogelsang GmbH & Co. KG om de oplysninger, som er er blevet indhentet om brugeren.

d) Ret til korrektion, sletning og spærring af data

Brugeren har til enhver tid retten til at anmode om korrektion, sletning eller spærring af personoplysninger, som ikke er korrekte. Retten til anmodningen er vederlagsfri og kan ganske enkelt udføres vha. meddelelsesformularen. Dette er principielt vederlagsfrit.

e) Annullering

Du kan til enhver tid annullere din tilladelse til fremover at registrere, bearbejde og anvende dine personlige oplysninger.

Sletningen af de personlige oplysninger sker, når du annullerer tilladelsen til opbevaring eller når opbevaringen af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt.

Oplysninger, der kræves af hensyn til afregning og bogholderi eller lovkravene om opbevaringspligt, er ikke berørt heraf.

f) Kontakt

Brugeren kan anvende den almindelige kontakt eller meddelelsesformularen i kolofonen for at rette henvendelse til os mhp. databeskyttelse.

g) Anvendelse af personoplysninger og formålsbegrænsning

Vogelsang eller en serviceudbyder, som handler på vegne af Vogelsang, anvender dine personoplysninger til teknisk administration af hjemmesiderne, til kundeadministration, til produktundersøgelser og til dine forespørgsler hos os kun i det omfang, som er nødvendigt, i hver enkelt tilfælde eller i henhold til angivelserne for formålene med behandlingen på de pågældende steder på vores hjemmesider. Vores medarbejdere og de serviceudbydere, som handler på vegne af Vogelsang, er underlagt tavshedspligt og skal overholde bestemmelserne i den føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred.

Desuden træffer vi alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som udgør at erklæringen om databeskyttelse kan overholdes.


h) Sikkerhed

Vogelsang træffer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, destruktion eller mod ikke-autoriseret adgang eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


i) Annonce

Når du giver os personoplysninger, så anvender vi dem til at oplyse dig om vores produkter og serviceydelser, og evt. til at stille dig spørgsmål i forbindelse med disse, såfremt du udtrykkeligt har indvilliget i anvendelse af personoplysningerne til annonceformål. Hvis du har erklæret dig indforstået med en sådan anvendelse, men ikke ønsker at modtage annoncer fra Vogelsang i fremtiden, kan du til enhver tid tilbagekalde din indvilligelse. Dine data bliver derefter slettet eller spærret tilsvarende, såfremt de ikke længere er nødvendige i forbindelse med fakturerings- og regnskabsførelsesformål.

§ 2 Anvendelse af vores hjemmeside 

a) Lagring af IP-adresse

For at forbedre vores hjemmesides opbygning og funktion bliver data i forbindelse med adgang og brug af siden gemt, herunder også IP-adressen. IP-adressen for hver enkelt adgang på vores hjemmeside anonymiseres derefter (dvs. efter sletning af den sidste 8 bit) og gemmes med angivelser om dato og klokkeslæt. Disse data bliver kun vurderet statistisk og ikke sammenført med personoplysninger fra brugeren.

b) Geotargeting/geolokalisering

I forbindelse med vores onlinevisning anvender vi funktionen „geotargeting“ også kaldet „geolokalisering“. Inden for rammerne af webanalysen sammenholdes din forkortede ip-adresse med en database, hvor ip-adresserne for de forskellige hosts (udbydere af datacentre) er gemt med deres pågældende lokalitet. På den måde kan kun brugerens lokalitet bestemmes via geolokalisering, men ikke brugerens konkrete adresse. Denne cookie anvender vi til en automatisk registrering af browsersproget og den passende videresendelse til den korrekte landeside. I den forbindelse gemmes også oplysningerne om den registrerede sprogversion samt oplysningen om, hvor brugeren er blevet sendt hen.

c) Andre cookies

For at vores webside fungerer optimalt anvender vi cookies. Ved det første besøg vises der et såkaldt cookie hint på vores hjemmeside, der i erklæringen om databeskyttelse oplyser brugeren om anvendte cookies og fravalgsmuligheder. Denne cookie gemmes i browseren, indtil den bliver slettet. Således skal brugeren kun foretage indstillingerne en gang. 

Udover de særligt nævnte tjenester Google Analytics og Google Maps (§2 a, c) samt den ovenfor nævnte registrering af ip- og browsersprog (§1 a,b) er det nødvendigt med yderligere cookies til de tekniske funktioner. Det gælder standardfunktionen for brug af en webside (f.eks. scriptsproget PHP) eller vores content management system TYPO3 (f.eks. til visningen i browseren). 

Vi anvender stadig udbyderen Cloudflare til en hurtig global levering af vores hjemmeside (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Her indgår du som individuel, men anonym bruger, således at du personligt kan foretage og gemme dine sikkerhedsindstillinger som f.eks. accept af cookies (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do).

§ 3 Google-services

a) Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en web-analyse-service fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som bliver gemt på din computer, der gør en analyse af den måde, hvorved du anvender hjemmesiden, mulig. De oplysninger, som genereres om din brug af denne hjemmeside vha. denne cookie, bliver som regel overført til Google-serveren i USA og gemt der. Hvis IP-anonymisering bliver aktiveret for denne hjemmeside, bliver din IP-adresse forkortet af Google i forbindelse med EU-medlemsstater eller andre deltagende stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google er bemyndiget af udbyderen af denne hjemmeside til at anvende disse informationer til vurdering af din anvendelse for at kunne udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter til hjemmesideudbyderen og at yde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelse af hjemmesiden og internettet. Den IP-adresse, som bliver overført inden for rammerne af Google Analytics fra din browser, bliver ikke sammenført med andre data fra Google. Det er muligt at forhindre at cookies bliver gemt vha. en tilsvarende indstilling af din browser-software; dog gør vi opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Desuden kan du forhindre registrering af de data, der indhentes vha. cookies og har med din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) at gøre hos Google samt behandlingen af disse data af Google, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, der findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan forhindre registreringen af Google Analytics ved at klikke på følgende link: Deaktivér Google Analytics. Der bliver indstillet en opt-out-cookie, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

Yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelser og databeskyttelse findes her. Vi gør opmærksom på at, at Google Analytics blev udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at kunne garantere en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldte IP-masking) på denne hjemmeside.

Yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelser og databeskyttelse findes under https://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller https://policies.google.com/privacy?hl=da. IP-anonymiseringen, som blev beskrevet forinden bliver anvendt på Vogelsang GmbH & Co. KG hjemmesiden.


b) Google AdWords

Denne hjemmeside anvender online-annonceprogrammet „Google AdWords“ og inden for disse rammer "Conversion-Tracking". I den forbindelse bliver en cookie indstillet på din computer af Google Adwords, såfremt du besøger vores hjemmeside via en Google-annonce. Gyldigheden for disse cookies bortfalder efter 30 dage og de bliver ikke anvendt til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på vores hjemmeside og en cookie stadigvæk er gyldig, kan vi og Google registrere, at brugeren har klikket på annoncen og blev ført videre til denne side. Hver Google AdWords-kunde får en anden cookie. På den måde kan cookies ikke forfølges via hjemmesider fra AdWords-kunder.

De oplysninger, som bliver indhentet vha. Conversion-cookies anvendes til generering af Conversion-statistiker for AdWords-kunder, som har besluttet sig for Conversion-Tracking. Kunder bliver informeret om det samlede antal brugere, som har klikket på annoncen og er blevet ført videre til side med en Conversion-Tracking-tag. Du får dog ingen oplysninger, som gør det muligt at identificere brugeren personligt. 

Hvis du ikke ønsker at være en del af sporingsprocessen, kan du ganske enkelt deaktivere cookien for Google Conversion-Tracking via din Internet-Browser under brugerindstillingerne. På den måde forhindres registreringen i Conversion-Tracking-statistikerne. Der findes flere oplysninger vedrørende erklæringen om databeskyttelse fra Google under https://policies.google.com/privacy?hl=da


c) Yderligere Google-services i anvendelse

Udover Google Analytics og Google AdWords gør vores hjemmeside brug af følgende services såsom Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube samt Google Web Fonts. I den forbindelse bliver der heller ikke indhentet data, som gør det muligt at identificere en person. De bliver kun registreret i anonymiseret tilstand for at gøre det muligt at opbygge vores hjemmeside brugervenligt.

Der findes flere oplysninger vedrørende erklæringen om databeskyttelse fra Google her: https://policies.google.com/privacy?hl=da. Anvend venligst Opt-Out-funktionen under https://www.google.com/settings/ads/. for at kunne framelde services, så dine anonymiserede data ikke længere bliver registreret

§ 4 Social Media services - "Share"-knapper

Vi anvender det databeskyttelsessikre plugIn „Shariff“ på vores hjemmeside. I henhold til specialisterne fra computertidsskriftet c’t beskytter udvidelsen „Shariff“ bedre privatlivets fred på internettet og erstatter gængse social media “share”-knapper. Yderligere oplysninger om denne plugin findes under https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html 


§ 5 Integration af services og indhold fra tredjeparter

Vores hjemmeside omfatter desuden indhold, services og ydelser fra tredjeparter som f.eks. den eksterne programmeringskode jQuery fra jQuery Foundation, jquery.org, billeder fra billeddatabaser såsom Shutterstock, GettyImages eller iStock. For at gøre det muligt, at disse data kan blive hentet og vist i brugerens browser, er overførslen af IP-adressen evt. nødvendig. Udbyderen (betegnes i det efterfølgende som „tredjepart“) registrerer således hver enkelt brugers IP-adresse. 

Selvom vi gør os umage med kun at gøre brug af tredjeparter, som kun anvender IP-adressen til at levere indhold, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen muligvis bliver gemt. Denne procedure anvendes i dette tilfælde bl.a. til statistiske formål. Såfremt vi får kendskab til, at IP-adressen bliver gemt, gør vi vores brugere opmærksom på dette. 

§ 6 Funktioner på hjemmesiden

a) Sessions og cookies

Til betjening af hjemmesiden er det muligt at Vogelsang GmbH & Co. KG anvender cookies eller sessions på serversiden, hvor evt. data bliver gemt. Cookies anvendes i dette tilfælde f.eks. til personlige hilsner med medlemsnavnet. Cookies er filer, som bliver gemt på kundens harddisk af en hjemmeside for automatisk at kunne genkende denne computer ved næste besøg af hjemmesiden, hvilket gør det muligt at tilpasse hjemmesiden til kundens brug af denne. Cookies bliver ligeledes anvendt til at kunne forfølge brugerens anvendelse af hjemmesiden, som f.eks. hvilken produktside, der bliver valgt og hvordan en bruger skifter mellem de forskellige sider. I den forbindelse registrerer cookies især – som beskrevet i de efterfølgende afsnit – forbrugergenkendelsen inden for rammerne af Google Analytics. De enkelte cookies indeholder dog ingen personoplysninger fra brugeren, men snarere identifikationskendetegn (pseudonym), som i bestemte tilfælde bliver anvendt af Vogelsang GmbH & Co. KG serveren til at etablere forbindelse til personoplysninger fra brugeren. En sammenknytning i forbindelse med andre formål finder ikke sted, her især din brugerprofil for hjemmesiden bliver ikke sammenknyttet med dine personoplysninger. Du kan blokere brugen af cookies ved at deaktivere, at cookies bliver gemt i din browser eller ved at indstille en browser således, at den forespørger, om du er blevet informeret om dette ved forsendelsen af cookies.

b) Meddelelsesformular

Hvis du retter henvendelse til os via vores online-formularer, pr. e-mail eller andre kontaktmuligheder (f.eks. registrering), gemmer vi de angivelser, som du har givet os frivilligt som f.eks. navn, telefonnummer eller e-mail-adresse. Disse anvender vi f.eks. til at besvare din forespørgsel, bearbejde din ansøgning eller at tilsende dig specifikke oplysninger. 

Dette gør vi kun, så længe vi har din formålsbestemte og tildelte indvilligelse eller hvis vi ifølge lovmæssige forskrifter er berettiget til at behandle eller anvende dem

§ 7 Newsletter 

Hvis du tilmelder dig vores newsletter, anvender vi den e-mail-adresse, som du har angivet, for at tilsende dig dette newsletter pr. e-mail. Derudover er det muligt at angive yderligere personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, branche, interesse mhp. bestemte produkter. Disse er frivillige angivelser, som hjælper os med, at tilpasse vores newsletter bedre til dine personlige behov, f.eks. tiltale med navn eller særlig fremhævelse at tilbud og henvisninger til din branche eller angivne interesser. De data, som du har angivet, bliver kun anvendt til newsletter-forsendelse – medmindre du derudover eksplicit har givet os tilladelse til at anvende dem til andre formål. Til enhver tid er det muligt at tilbagekalde denne indvilligelse mhp. anvendelse af dine data ved at framelde dig fra dette newsletter vha. en e-mail til contact@vogelsang.info eller en uformel skrivelse til adressen, som nævnes i kolofonen. Frameldingen er til enhver tid også mulig via linket i slutningen af de e-mails, som du modtager. Inden for rammerne af newsletter-forsendelsen udfører vi en pseudonym vurdering mhp. newsletter-anvendelse i en anvendelsesprofil, for at vi bedre kan tilpasse newsletter'et til dine behov. De indhentede data fra anvendelsesprofilen bliver dog ikke tilknyttet til de data (navn, e-mail-adresse samt evt. yderligere, frivilligt angivne data), som vi ellers har fra dig. Du kan til enhver til gøre indsigelse mod vurderingen af din newsletter-anvendelse vha. en e-mail til contact@vogelsang.info eller en uformel skrivelse til adressen, som nævnes i kolofonen. Efter indsigelsen bliver der ikke indhentet yderligere data mhp. hvordan du anvender dit newsletter.

 

§ 8 Ændring af vores erklæring om databeskyttelse

Vi forbeholder os til enhver tid retten til ændringer for at kunne garantere at vores erklæring om databeskyttelse altid er i overensstemmelse med de aktuelle, lovmæssige forskrifter. Dette gør sig også gældende i tilfælde af, at erklæringen om databeskyttelse skal tilpasses nye eller reviderede ydelser som f.eks. nye serviceydelser. Den nye erklæring om databeskyttelse gør sig gældende ved dit næste besøg af spektret på vores hjemmeside.