5
4
3
2
1

Erklæring om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co.KG glæder sig over dit besøg på denne webside og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.
Beskyttelsen af personlige data er et vigtigt anliggende for Vogelsang GmbH & Co. KG. Denne bestemmelse om databeskyttelse fremstiller databehandlingen på vores webside ved brug af vores newsletter og social media-aktiviteter.

Udbyder og ansvarlig instans i henhold til loven om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang og David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tlf.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Databeskyttelsesansvarlig

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Fax: +49 53 34 95 81 17
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Version: 27.03.2019


§ 1 Generelt

a) Gyldighedsområde
Brugere får med denne erklæring om databeskyttelse informationer om, på hvilken måde, i hvilket omfang og til hvilket formål den ansvarlige udbyder (efterfølgende benævnt „Vogelsang“ eller „vi“) indsamler og anvender dine data.
Den tyske lov om databeskyttelse (BDSG), § 13 i den tyske lov om telemedier (TMG) og den tyske grundforordning om databeskyttelse (DSGVO) udgør den retlige ramme for databeskyttelsen.

b) Personlige data
Personlige data er oplysninger om en identificeret eller identificerbar naturlig person. Vogelsang GmbH & Co. KG holder sig til grundprincippet om undgåelse af data. Det undgås så vidt muligt at indsamle personlige data.
Personlige data gemmes i henhold til principperne om undgåelse af data og dataminimering så længe, som det er nødvendigt eller af lovgiveren foreskrives (lovmæssig opbevaringsfrist). Hvis formålet med de indsamlede informationer bortfalder, eller hvis lagringsfristen udløber, spærrer eller sletter vi dataene.

c) Oplysningsret
Ved skriftlig forespørgsel informerer Vogelsang brugeren om dataene, der gemmes om denne person.
d) Ret til berigtigelse, sletning og spærring af data
Brugeren har efter anmodning altid ret til at lade ukorrekte personlige data berigtige, slette eller spærre. Udøvelse af retten er principielt gratis og kan forenklet ansøges via Kontaktformular eller via e-mail til contact@vogelsang.info.

e) Annullering
Du kan til enhver tid annullere din tilladelse til fremover at registrere, behandle og anvende dine personlige data. Sletningen af de personlige data sker, når du annullerer tilladelsen til opbevaring, eller når opbevaringen af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt. Data, der er nødvendige til afregning og bogholderi eller er underlagt lovkravene om opbevaringspligt, er ikke berørt heraf.

f) Kontakt
For kontakt med hensyn til databeskyttelsen kan brugeren kontakte Generel kontakt, der er anført i impressum, eller anvende Kontaktformular.

g) Anvendelse af personlige data og formålsbinding
Vogelsang eller en tjenesteydelsesvirksomhed, der handler på vegne af Vogelsang, anvender kun dine personlige data med henblik på teknisk administration af websiderne, til kundeadministration, til produktundersøgelser og til dine forespørgsler hos os i det nødvendige omfang eller i henhold til oplysningerne om behandlingsformål på de pågældende steder på vores websider. Vores medarbejdere og tjenesteydelsesvirksomheder, der handler på vegne af Vogelsang, er forpligtede til tavshed og til overholdelse af bestemmelserne i den tyske lov om databeskyttelse.
Derudover sikres alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til overholdelse af databeskyttelsen.

h) Sikkerhed
Vogelsang træffer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, der administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller mod uberettigede personers adgang til dem eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

i) Reklame
Når du giver os personlige data, anvender vi dem til at kunne informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og eventuelt at spørge dig om dem, hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at anvende dine personlige data med henblik på reklame. Hvis du har givet din tilladelse til denne anvendelse, men i fremtiden ikke ønsker at modtage reklamer fra Vogelsang, kan du i fremtiden altid annullere din tilladelse. Dine data slettes i overensstemmelse hermed eller spærres, hvis de stadig er nødvendige til afregning og bogholderi.

 

§ 2 Anvendelse af vores webside

a) Lagring af IP-adressen
For at forbedre vores internetsides udformning og funktion gemmes data om enhver adgang til siden og anvendelsesadfærden, derunder også IP-adressen. IP-adressen for enhver adgang til vores webside anonymiseres kun (dvs. efter sletning af de sidste 8 bit) og gemmes med oplysninger om dato og klokkeslæt. Disse data analyseres kun statistisk og forbindes ikke med brugernes personlige data.

b) Geotargeting/geolokalisering
I forbindelse med vores online-side anvender vi funktionen „geotargeting“ også kaldet „geolokalisering“. Inden for rammerne af webanalysen sammenholdes din forkortede IP-adresse med en database, hvor IP-adresserne for de forskellige hosts (udbydere af datacentre) er gemt med deres pågældende lokalitet. På den måde kan kun brugerens lokalitet bestemmes via geolokalisering, men ikke brugerens konkrete adresse. Denne cookie anvender vi til en automatisk registrering af browsersproget og den passende videresendelse til den korrekte landeside. I den forbindelse gemmes også oplysningerne om den registrerede sprogversion samt oplysningen om, hvor brugeren er blevet sendt hen.

c) Andre cookies
For at vores webside fungerer optimalt anvender vi cookies. Ved det første besøg vises der en såkaldt cookie-henvisning på vores hjemmeside, der i erklæringen om databeskyttelse oplyser brugeren om anvendte cookies og fravalgsmuligheder. Denne cookie gemmes i browseren, indtil den bliver slettet. På den måde skal brugeren kun foretage disse indstillinger en gang.
Udover de særligt nævnte tjenester Google Analytics og Google Maps (§2 a, c) samt den ovenstående registrering af ip- og browsersprog (§1 a,b) er det nødvendigt med yderligere cookies til de tekniske funktioner. Det gælder for standardfunktionen for anvendelsen af en webside (f.eks. scriptsproget PHP) eller vores content management system TYPO3 (f.eks. til visningen i browseren).
Vi anvender fortsat udbyderen Cloudflare til en hurtig global levering af vores webside (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Her indgår du som individuel, men anonym bruger, så du kan foretage og gemme dine sikkerhedsindstillinger som f.eks. accept af cookies (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do) på et individuelt niveau.
 

§ 3 Google Services

a) Google Analytics
Denne webside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“. Det er tekstfilerne, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din anvendelse af websiden.
De oplysninger om din anvendelse af denne webside, der genereres af cookien, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes dér.
Vi gør dig opmærksom på, at Google Analytics blev udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ på denne webside for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). I dette tilfælde forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for EUs medlemsstater eller i andre kontraktstater under aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes dér.
På vegne af Vogelsang anvender Google disse oplysninger til at analysere din anvendelse af websiden, at udarbejde rapporter om websideaktiviteterne og at yde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelsen af websiden og internettet, over for Vogelsang. IP-adressen, der overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.
Du kan forhindre, at cookierne gemmes, med en tilsvarende indstilling i din browsersoftware, vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke kan anvende alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre, at dataene, der er genereret af cookien og relateret til din anvendelse af websiden (inkl. din IP-adresse) registreres af Google, og at disse data behandles af Google ved at downloade og installere den browser-plugin, der står til rådighed under følgende link: Deaktivering af Google Analytics. Der indstilles en opt-out-cookie, der forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du besøger denne webside.
Yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelser og databeskyttelse kan hentes under https://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller under https://policies.google.com/privacy?hl=da.

b) Google AdWords
Denne webside anvender online-reklameprogrammet „Google AdWords“ og i forbindelse hermed conversion-tracking. I den forbindelse indstilles der af Google Adwords en cookie på din computer, hvis du er kommet til vores webside via en Google-reklame. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og anvendes ikke til den personlige identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på vores webside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet ledet videre til denne side. Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan dermed ikke spores via AdWords-kunders websider.
Oplysningerne, der indsamles ved hjælp af conversion-cookien, anvendes til at udarbejde conversion-statistikker til AdWords-kunder, der har besluttet sig for conversion-tracking. Kunderne erfarer det samlede antal brugere, der har klikket på reklamen og er blevet ledet videre til en side, der er forsynet med en conversion-tracking-tag. Men du modtager ikke oplysninger, hvormed brugere kan identificeres personligt.
Hvis du ikke ønsker at deltage i tracking-processen, kan du let deaktivere cookien til Google conversion-tracking i din internet-browser under brugerindstillinger. Du optages derefter ikke conversion-tracking-statistikkerne. Du får mere at vide herom i bestemmelserne om databeskyttelse fra Google under https://policies.google.com/privacy?hl=da

c) Andre anvendte Google-tjenester
Ud over Google Analytics og Google AdWords anvender vores internettilbud andre tjenster som f.eks. Google Maps, Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/), Google Data Studio (anvendelsesbetingelser: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=en), YouTube (anvendelsesbetingelser: https://www.youtube.com/t/terms) og Google Web Fonts. Heller ikke i den forbindelse indsamles der data, der kan lede til de enkelte personer, men registreres kun anonymiseret for at kunne udforme vores internetside bedre for dig.
Du kan se erklæringen om databeskyttelse fra Google her: https://policies.google.com/privacy?hl=da. For at kunne framelde tjenesterne, så dine anonymiserede data ikke længere registreres, skal du anvende opt-out-funktionen under https://www.google.com/settings/ads.

 

§ 4 Social Media Services - Sharing-Buttons

På vores online-side anvender vi det databeskyttelsessikre plugin „Shariff“. Denne udvidelse „Shariff“ fra specialisterne hos computertidsskriftet c’t muliggør mere privatsfære på nettet og erstatter de almindelige „Share”-knapper i sociale netværker. Yderligere oplysninger om plugin findes under https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

§ 5 Integration af tjenester og indhold fra tredjepart

Vores online-side omfatter blandt andet indhold, tjenester og ydelser fra andre udbydere som f.eks. den eksterne programmeringskode jQuery fra jQuery Foundation, jquery.org, billeddatabasernes billeder som f.eks. Shutterstock, GettyImages eller iStock. For at disse data kan hentes og vises i brugerens browser, er overførslen af IP-adressen evt. tvingende nødvendig. Udbyderne (efterfølgende betegnet som „tredjepartsudbyder“) ser også den pågældende brugers IP-adresse.
Selvom vi tilstræber udelukkende at anvende tredjepartsudbydere, som kun har brug for IP-adressen til at kunne levere indholdet, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen muligvis gemmes. Denne proces anvendes i dette tilfælde blandt andet til statistik. Hvis vi ved, at IP-adressen gemmes, gør vi vores brugere opmærksom på det.

 

§ 6 Webside-funktioner

a) Kontaktformular
Hvis du kontakter os via en af vores online-formularer, via e-mail eller via andre kontaktkanaler (f.eks. registrering), gemmer vi de oplysninger, som du frivilligt anfører, som f.eks. navn, telefonnummer eller e-mailadresse. Dem anvender vi til f.eks. at besvare din forespørgsel, behandle din ansøgning eller sende dig bestemte oplysninger.

Det gør vi kun, så længe vi har den formålsbundne tilladelse, som du har givet, eller vi på grundlag af en lovforskrift er berettiget til at behandle eller anvende af dem. På serversiden slettes dataene inkl. mulige bilag automatisk en måned efter modtagelse af din forespørgsel.

 

§ 7 Newsletter

Når du logger på vores newsletter, anvender vi den e-mailadresse, som du har anført, til at sende dig vores newsletter via e-mail. Derudover kan du angive yderligere personlige data, f.eks. navn, adresse, branche, interesse i bestemte produkter. Det er frivillige oplysninger, der i den forbindelse hjælper os tilpasse vores newsletter bedre til dine personlige behov, f.eks. med tiltale med navn eller særlig fremhævelse af tilbud og henvisninger for din branche eller anførte interesser. Dataene, som du har indtastet, anvendes til tilsendelsen af vores newsletter – medmindre du eksplicit har givet os tilladelse til derudover at måtte anvende dem til andre formål. Denne tilladelse til anvendelse af dine data kan du altid annullere med virkning for fremtiden ved at framelde vores newsletter med en e-mail til contact@vogelsang.info eller sende et formløst brev til adressen, der er nævnt i Impressum. Frameldingen er også altid mulig via linket i slutningen af e-mailene, der er modtaget fra dig.

 

§ 8 Ændring af vores erklæring om databeskyttelse

For at sikre, at vores erklæring om databeskyttelse altid opfylder de aktuelle lovforskrifter, forbeholder vi os altid ret til ændringer. Det gælder også for det tilfælde, at erklæringen om databeskyttelse på grund af nye eller reviderede ydelser, for eksempel nye serviceydelser, skal tilpasses. Den nye erklæring om databeskyttelse gælder for vores tilbud ved dit næste besøg.