Bekæmpelse af olieforurening

Ved olieforureninger drejer det sig om at gribe hurtigt ind for at holde katastrofens omfang så lav som muligt og beskytte miljøet mod blivende skader. Vogelsang har i 20 år været en pålidelig partner, når det drejer sig om bekæmpelse af oliekatastrofer, og tilbyder den perfekte teknologi til at afskumme olierester på vandoverfladen.

På grund af den enestående konstruktion kan pumperne anvendes på land eller direkte på vandoverfladen. Pumpen drives af en hydraulikmotor og kan uden problemer og uden ekstra motorisering sænkes direkte ned i det forurenede vand og på den måde opsuge den højviskose blanding af olie og vand.

Den kompakte konstruktion af Vogelsang-pumperne gør en mobil og fleksibel anvendelse mulig. Montering af pumpen på en vogn sørger for maksimal mobilitet. Dermed kan den køres fra anvendelsessted til anvendelsessted uden, at det er nødvendigt at anvende en kran.