Minedrift

Den kompakte og servicevenlige konstruktion af Vogelsang-pumper giver virksomheden afgørende fordele. Service- og vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres hurtigt og billigt direkte på stedet, uden at afmontere pumpen og er dermed mindre tids- og personalekrævende. På grund af deres kompakte konstruktion kan Vogelsang-pumper som oftest integreres i eksisterende anlæg uden problemer. I minedrift forhindrer den pulsationsfri transport, takket være HiFlo-rotorer, at der aflejres slam og sedimenter i rørsystemet og sørger for et ensartet medieflow. Det giver et problemfrit procesforløb og reducerer vedligeholdelsesarbejdet.

Vogelsang-pumper egner sig, på grund af deres resistens over for fremmedelementer og evne til at selv ansuge medier, ideelt til at fylde separations- og filteranlæg med blandinger af vand og faste materialer. Derudover gør den reserverbare pumperretning det muligt at læsse og aflæsse tanke med kun en pumpe og uden kompliserede ventil og rørføring.  Der kan vælges mellem mange rotormaterialer og elastomere. En individuel dimensionering og valg af drevtype, indvendig belægning og rotormateriale, i overensstemmelse med kravene, sørger for problemfri pumpning og størst mulig processikkerhed. Selv slibende og højviskose medier pumpes pålideligt og sikkert. Alle disse anvendelsesfordele gør Vogelsang-pumpen til allround-talentet inden for minedrift.