Rotationspumpe og findeling til fødevareindustrien

Skånende pumpning af højviskose og pastøse medier

Problemfri pumpning og findeling af medier under  produktionen, transporten og bortskaffelsen, som indeholder forstyrrende materialer som kerner, sten eller fibre.
Rotationspumperne fra Vogelsang pumper selv højviskose og pastøse medier på en skånende måde. Indeholdte faste stoffer og fremmedlegemer pumpes med uden problemer. HiFlo-stempler, der kører pulseringsfrit, giver en ensartet og sikker pumpning, selv ved ujævn viskositet.

Findelere fra Vogelsang som XRipper eller RotaCut håndterer affald og forstyrrende materialer, så de bortskaffes sikkert eller pumpes videre.

Få mere at vide om de forskellige anvendelser inden for de pågældende anvendelsesområder som Bortskaffelseproduktion og bortskaffelse inden for fødevareindustrien, eller kontakt os.

Anvendelseseksempler til rotationspumper, findelere og maceratorer fra Vogelsang

Rotationspumpeteknikken og findelingsteknikken fra Vogelsang er meget alsidig. Her får du en oversigt over, hvilke anvendelser vores teknik kan benyttes til.

Fødevareproduktion

 • Findeling og pumpning af råstoffer
 • Pumpning af hjælpestoffer som stivelse og kiselgur
 • Pumpning af sirup og flydende sukker
 • Findeling og pumpning af produktionsaffald
 • Tømning af fedtudskillere

Forarbejdning af frugt og grøntsager

 • Pumpning af frugt og grøntsager
 • Findeling og pumpning af produktionsaffald

Slagteri

 • Slagteriaffald: Mave og indvolde samt ikke-anvendelige kropsdele
 • Kombination af pumpe og findeler
 • Pumpning af blod

Olieproduktion

 • Findeling og bortpumpning af råstoffer
 • Bortpumpning af presserester og produktionsaffald

Drikkevareproduktion

 • Findeling og bortpumpning af presserester og produktionsaffald
 • Pumpeanvendelse ved vinproduktion

Mejerier

 • Bortpumpning af valle
 • Pumpe- og findelingsprocesser i rensningsanlægget

Sukkerproduktion og –anvendelse

 • Pumpeanvendelser i forbindelse med raffinering, f.eks. melasse og carbokalk
 • Krystalskånende pumpning af melasse

Øvrige anvendelser

 • Tankfyldning og -tømning
 • Findeling af reststoffer
 • Logistik og bortskaffelse
 • Mobile pumper på tankvogne
 • Findeling og bortpumpning af fødevareaffald