Satelity T-systému

Jako satelity T-systému Vogelsang označujeme servisní moduly, jejichž pomocí se zásobují a uklízejí osobní vlakové vozy. Tyto moduly sestávají z jednotky na plnění pitnou vodou a jednotky na odvádění odpadní vody. Zásobování pitnou vodou zajišťuje přímé spojení s rozvodem pitné vody, zatímco odpadní strana modulu je spojena s podzemní podtlakovou kanalizační sítí. Pro zásobování pitnou vodou je naplánováno pravidelné hygienické vyplachování. Kombinovaný servisní systém může být pro zabezpečení před mrazem vyhříván.

Pro jednoduchou obsluhu a maximální pracovní dosah jsou zásobovací hadice namontovány na výložníkové konstrukci vysoké až 5,20 m a vybavené automatickým zpětným navíjením. Odtud jimi lze bez problémů dosáhnout až k zásobovacím hrdlům vozů. Kontaminace pitné vody odpadní vodou je vyloučena díky systému odběru „buď a nebo".