Vícemístná zařízení

Zásobovací a odpadní síť pro vlaková depa
Vlaková depa musejí být uzpůsobena tak, aby v nich bylo možno provádět údržbu několika vlaků současně, a to v co nejkratší době. Vícemístná zařízení Vogelsang sestávají z podtlakové sítě s centrální zdvojenou čerpací stanicí, k níž lze snadno připojit desítky servisních míst.

Výrobky ze sektoru vícemístných zařízení