Vakuová technika

Spolehlivé odvádění odpadních vod a úspora vody

Vakuová technika pro sektor odpadních vod a hygieny se stále více osvědčuje jako ekologická a úsporná alternativa pro použití na lodích, ve vozidlech a v budovách. Vycházeje z našeho osvědčeného čerpadla s rotujícími písty jsme vyvinuli kompaktní, spolehlivou a hospodárnou podtlakovou odpadní techniku.

Navrhneme spolu s vaším generálním dodavatelem stavby odpadní techniku příští generace.

Výrobky vakuové techniky