RedUnit

Takto lze snadno zpracovat pevné látky na čerpatelná média

RedUnit je nejnovějším produktem firmy Vogelsang, který byl vyvinut jako individuální, technické řešení pro uspokojení potřeb a k řešení problémů našich zákazníků. Jako kombinace osvědčených a vyzkoušených čerpadel a rozmělňovačů firmy Vogelsang poskytuje RedUnit hrubé a jemné rozmělňování objemných pevných látek na čerpatelné médium.

V případě RedUnit se jedná o kompaktní a robustní systém,  který nevyžaduje přítomnost čerpací techniky mezi jednotlivými stupni rozmělňování. To snižuje spotřebu elektrické energie jednotky RedUnit a minimalizuje tak provozní náklady zařízení.