Přesný rozdělovač - srdce každého rozmetacího systému

Maximální přesnost

Předpokladem optimálního využívání kejdy jako cenné suroviny je její stejnoměrné rozmetání. A to umožňují přesné rozdělovače od firmy Vogelsang s až obdivuhodnou přesností. Lze s nimi dosáhnout až rozdělovacího koeficientu pod 5 procent, díky čemu je pak rozmetání spolehlivým a bezpečným procesem.
Kompatibilní a univerzálně použitelné: Přesné rozdělovače firmy Vogelsang lze použít univerzálně u systémů vlečených hadic a vlečených botek, diskových zapravovačů, kultivátorů a krátkých diskových bran čímž umožňují přesné organické hnojení.

DosiMat LVX

  • centrální rozdělovač
  • maximální přesnost
  • velká množství kejdy

    No items found.
ExaCut

  • kompaktní rozměry
  • decentrální rozdělovač
  • separátor těžkých částic