Elektrokinetická dezintegrace se systémem BioCrack

BioCrack, technologie elektrokinetické dezintegrace od firmy Vogelsang, vám zajistí jasné výhody: Zvýší účinnost vašeho zařízení tím, že sníží provozní náklady a zvýší produkci plynu. Vysokonapěťové pole vytvářené v modulech BioCrack se postará o to, aby se bakterie ve fermentorech a vyhnívacích věžích snáze dostaly k živinám v kalech a suspenzích. Obsažené organické látky se tak lépe přemění a odbourají.

Stručný přehled výhod BioCracku

  • znatelně zvýšený výtěžek plynu z vyhnívacích věží a fermentorů
  • znatelně snížená spotřeba elektrického proudu čerpadly a míchadly
  • minimální náklady na energii
  • nízké investiční náklady
  • snadná a flexibilní dodatečná montáž
  • žádná pravidelná údržba, žádné revize: vždy připraven k použití