Dávkovač pevných látek Vogelsang:
spolehlivé plnění fermentoru pro efektivní výrobu bioplynu

 

Technika pro výrobu bioplynu musí být bezpečná a účinná, aby umožňovala hospodárný provoz zařízení. Plnění fermentoru má při tom klíčovou funkci. Plnění tekutou směsí je optimální formou dávkování pevných látek. Proto jsme vyvinuli systémy, které dopravují pevné látky na místo ve rmutované, a tím pro bakterie vhodné formě. Tím se zvýší výtěžek plynu a sníží potřeba energie na směšování, míchání a čerpání; příspěvek k efektivnímu a hospodárnému provozu vašeho zařízení.

PreMix

 • víceúčelový, vhodný pro různé suroviny
 • rozmělní a homogenzuje ko-fermenty pro další zpracování
 • separuje hrubé nečistoty před průchodem substrátu čerpadlem

  No items found.
BioCut

 • kombinace tvořená čerpadlem s rotujícími písty a macerátorem tekutých směsí RotaCut
 • odlučuje cizí tělesa
 • hospodárně upravuje biosuspenze

  No items found.
MFU

 • kompletní řešení dávkování pevných látek z jednoho místa
 • rychle a snadno připraveno k použití
 • díky PCU optimální vzájemné sladění součástí

  No items found.

Stručný přehled výhod dávkovačů pevných látek Vogelsang

 • plnění fermentoru optimálně rmutovanými pevnými látkami
 • zvýšení výtěžku plynu díky plnění směsí vhodnou pro bakterie
 • snížení potřeby energie na míchání a čerpání