Pořád přemýšlíme o krok napřed – pro své zákazníky a životní prostředí

Čerpadla s rotujícími písty

Náš program čerpadel zahrnuje robustní a výkonná čerpadla s rotujícími písty v různých provedeních. Lze s nimi přečerpávat dokonce i abrazivní média, kyseliny nebo tekutiny s vysokým podílem pevných látek. Čerpadla Vogelsang určují mezinárodní standardy v průmyslové technice čerpadel a technice odpadních vod. Vyhoví i těm nejvyšším nárokům a používají se v mnoha oborech po celém světě – jako např. u Německých drah, u nichž Vogelsang patří k hlavním dodavatelům vybavení. Právě tak hrají naše čerpadla neustále ústřední roli při odsávání ropných látek po haváriích lodí nebo vrtných plošin.

Rozmělňovací technika

Dalším významným výrobkem vyvinutým ve firmě Vogelsang je macerátor tekutých směsí RotaCut. Ten se rychle stal neodmyslitelným doplňkem každého čerpacího zařízení. Bez čerpadel Vogelsang a macerátoru RotaCut se dnes již neobejde technika čističek odpadních vod, chemický průmysl, potravinářský průmysl, automobilový průmysl, kanalizace obcí, technika výroby bioplynu ani zemědělská technika.

Rozmetací technika

Technika vlečených hadic a s ní spojené hospodárné využívání kejdy jako suroviny byla vynalezena firmou Vogelsang a je dnes synonymem ekologického rozmetání kejdy. Jako vedoucí firma na trhu nabízíme vlečené hadice s pracovní šířkou od 3 do 36 metrů. Díky maximální přesnosti rozdělování a spolehlivé technice jsou naše systémy vlečených hadic nejlépe připraveny vyhovět požadavkům moderního zemědělství.

Trvale udržitelný rozvoj v ekologickém i ekonomickém smyslu

Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí. U nabídky svých výrobků vědomě sázíme na trvale udržitelná technická řešení jako bioplyn, recyklaci nebo čističky odpadních vod. Jako příklad můžeme uvést námi vyvinutý podtlakový odpadní systém. Používá se u Německých drah, na lodích a v přístavním hospodářství. Rovněž klademe velký důraz na ekologickou výrobu výrobků s dlouhou životností. S nejmodernějšími solárními zařízeními, energeticky efektivní klimatizační technikou a rekuperací energie ve výrobním závodě přispíváme nezanedbatelnou měrou k ochraně životního prostředí.

Důležité inovační kroky:

 • 1970 - vynález čerpadla s rotujícími písty
 • 1980 - vynález techniky vlečených hadic
 • 1985 - zavedení systému DropStop
 • 1990 - vynález prvního macerátoru tekutých směsí RotaCut®
 • 1995 - vyrobení prvního čerpadla QuickService
 • 1996 - zavedení podtlakové likvidace odpadů osobních vlakových vozů
 • 1998 - zavedení rozdělovače ExaCut
 • 1999 - vyvinutí pístu HiFlo®
 • 2001 - patentování systému Teleshift pro aplikátor s vlečenými hadicemi
 • 2004 - vyvinutí dávkovače pevných látek QuickMix
 • 2005 - uvedení na trh řízení CFC® pro aplikátor s vlečenými hadicemi
 • 2007 - patentování krytu Injection Housing
 • 2007 - patentování kartušového těsnění
 • 2008 - uvedení na trh systému BioCrack®
 • 2010 - představujeme SwingDrive
 • 2011 - představujeme XTill®
 • 2012 - představujeme EnergyJet
 • 2013 - představujeme SwingMax 36
 • 2014 - představujeme Base Runner a SynCult
 • 2015 - představujeme CC serie a PreMix