Inovace má u nás již 80letou tradici

Tajemství úspěchu: schopnost rozeznat šance a vyvíjet tržní řešení

Již v prvních letech po svém založení panem Hugem Vogelsangem v roce 1929 reagoval podnik na mechanizaci a technologické změny bohatstvím nápadů, tvořivostí a dynamičností. Díky tomu se Vogelsang rychle stal jedním z nejvýznamnějších výrobců pro zemědělsky využívané voznice (cisternové vozy) v severoněmecké oblasti. V roce 1954 vyrobil podnik již 20.000 dřevěných voznic, což na tehdejší dobu představovalo mimořádnou výrobní kapacitu.

Rozhodující krok kupředu: vynález čerpadla s rotujícími písty

S pokračujícím vývojem techniky voznic vyvinul Helmut Vogelsang, syn zakladatele firmy, čerpací techniku na viskózní média obsahující vlákna i cizí tělesa, která se dala vozit na vozidle: Vynalezl čerpadlo s rotujícími písty potažené elastomerem, a určil tak již záhy směr úspěšného vývoje této oblasti strojírenství. Toto čerpadlo je dokonalou odpovědí na požadavky intenzivního chovu zvířat a způsobilo převrat v manipulaci s tekutou mrvou (kejdou). Díky výrobě čerpadel se firma Vogelsang cílevědomě přeměnila na strojírenský podnik. Již brzy se totiž ukázalo, že se tato čerpadla hodí nejen pro voznice, ale že dokáží výtečně čerpat i jiná hustá média, u kterých zavedené čerpací systémy narážely na své meze.

Od řemeslné provozovny k celosvětově aktivnímu strojírenskému podniku

Během uplynulých desítek let pronikl Vogelsang na mnoho nových trhů, kde hrají rozhodující úlohu výhody čerpadla s rotujícími písty. S tímto čerpadlem coby ústředním výrobkem vyvíjel Vogelsang bez přestání inovace rozmělňovací, rozmetací a odpadní techniky. Po založení první pobočky – roku 1988 v Dánsku – vznikla v následujících letech rychle celosvětová síť dceřinných společností a poboček. Za 80 let od řemeslné provozovny k mezinárodně rozšířenému strojírenskému podniku – vývoj, na který jsme hrdí.

Naše historie ve stručném přehledu

 • 1929 zakládá Hugo Vogelsang pilu
 • 1960 přebírá vedení firmy Helmut Vogelsang
 • 1965 se sídlo mateřské společnosti přemisťuje z Löningen-Bunnenu do Essenu/Oldenburgu
 • 1985 přebírá vedení společnosti Maria Vogelsang-Verhülsdonková
 • 1992 nastupuje do vedení společnosti Hugo Vogelsang
 • 1993 se otevírá pobočný závod v Rothenschirmbachu u Halle
 • 1997 nastupuje do vedení společnosti Harald Vogelsang
 • 1999 Vogelsang USA Ltd.
 • 2003-2012 založeno 16 zahraničních poboček po celém světě
 • 2009 80.let založení společnosti Vogelsang
 • 2010 založení pobočky v České republice