Firemní filozofie

Pořád přemýšlíme o krok napřed – pro své zákazníky a životní prostředí

V tomto smyslu Vogelsang vyvíjí a vyrábí široké spektrum výkonných strojů a zařízení pro průmysl, zemědělství a potřeby obcí. Našich více než 360 zaměstnanců v hlavním sídle v Essenu/Oldenburgu, v pobočném závodě v Lutherstadt Eislebenu, stejně jako u dceřiné společnosti v USA mají k tomu účelu k dispozici nejmodernější, CNC řízené výrobní stroje.

Čerpadla s rotujícími písty

Náš program čerpadel zahrnuje robustní a výkonná čerpadla s rotujícími písty v různých provedeních. Lze s nimi přečerpávat dokonce i abrazivní média, kyseliny nebo tekutiny s vysokým podílem pevných látek. Čerpadla Vogelsang určují mezinárodní standardy v průmyslové technice čerpadel
a technice odpadních vod. Vyhoví i těm nejvyšším nárokům a používají se v mnoha oborech po celém světě – jako např. u Německých drah, u nichž Vogelsang patří k hlavním dodavatelům vybavení. Právě tak hrají naše čerpadla neustále ústřední roli při odsávání ropných látek po haváriích lodí nebo vrtných plošin.

Rozmělňovací technika

Dalším významným výrobkem vyvinutým ve firmě Vogelsang je macerátor tekutých směsí RotaCut. Ten se rychle stal neodmyslitelným doplňkem každého čerpacího zařízení. Bez čerpadel Vogelsang a macerátoru RotaCut se dnes již neobejde technika čističek odpadních vod, chemický průmysl, potravinářský průmysl, automobilový průmysl, kanalizace obcí, technika výroby bioplynu ani zemědělská technika.

Rozmetací technika

Technika vlečených hadic a s ní spojené hospodárné využívání kejdy jako suroviny byla vynalezena firmou Vogelsang a je dnes synonymem ekologického rozmetání kejdy. Jako vedoucí firma na trhu nabízíme vlečené hadice s pracovní šířkou od 3 do 36 metrů. Díky maximální přesnosti rozdělování a spolehlivé technice jsou naše systémy vlečených hadic nejlépe připraveny vyhovět požadavkům moderního zemědělství.

Trvale udržitelný rozvoj

Ekologie a ekonomie si u nás obrazně podávají ruce. Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí. U nabídky svých výrobků vědomě sázíme na trvale udržitelná technická řešení jako bioplyn, recyklaci nebo čističky odpadních vod. Jako příklad můžeme uvést námi vyvinutý podtlakový odpadní systém. Používá se u Německých drah, na lodích a v přístavním hospodářství. Rovněž klademe velký důraz na ekologickou výrobu výrobků s dlouhou životností. S nejmodernějšími solárními zařízeními, energeticky efektivní klimatizační technikou a rekuperací energie ve výrobním závodě přispíváme v pracovním procesu nezanedbatelnou měrou k ochraně životního prostředí.