Prvotřídní servis

 

Zásobovací a odpadní systémy pro osobní vlakové vozy

Železnice je jedničkou v lokální i dálkové dopravě. Vsaďte u všech s vých projektů také na jedničku v zásobování a likvidaci odpadů toalet a umýváren v osobních vlacích, na hlavního dodavatele vybavení německých drah. S firmou Vogelsang můžete z obsáhlé palety řešení sestavit optimální konfiguraci pro svůj projekt - od mobilního minisystému pro regionální poskytovatele až po největší evropskou stanici údržby vlaků v Drážďanech-Reicku.

  • Mobilní odpadní jednotky
  • Stacionární jednomístná zařízení
  • Stacionární vícemístná zařízení
  • Stanice pro čištění interiéru vlaků

Zásobovací a odpadní zařízení Vogelsang se sestavují podle vašich potřeb. Podle techniky toalet (šedá nebo modrá voda), hygienických požadavků, typických povětrnostních poměrů, prostorových podmínek a potřebného rozsahu automatizace naplánujeme a zkonstruujeme vaše zařízení nebo je naprojektujeme spolu s vaším výrobcem zařízení. Spojte se s námi, těšíme se na vás.

Srdcem každého systému je čerpadlo Vogelsang s rotujícími písty: vysoce stálá technologie s dlouhou životností, která vám zaručí bezporuchový provoz. Má automatizované řízení a lze ji kombinovat s výstražnými, kontrolními a servisními systémy jako např. s vyhříváním výhybky nebo zásobováním čisticími roztoky pro servisní personál. Mysleli jsme na všechno - jak je ostatně pro Vogelsang typické.