Bioplyn

Jako zkušený partner v oblasti bioplynu vám nabízíme speciálně upravené komponenty pro hospodárný a efektivní provoz bioplynových zařízení a rovněž individuální servisní služby, přizpůsobené vašim potřebám.

Čerpací, rozmělnovací, dezintegrační technika a technika plnění fermentoru, vyvinutá a zdokonalovaná firmou Vogelsang, určuje mezinárodní standardy v oblasti bioplynu. Informujte se na tomto místě, jak vás můžeme podpořit s cílem optimalizace vašeho plánovaného nebo stávajícího bioplynového zařízení.

Hospodárné dávkování pevných látek

Hospodárné a procesně vhodné přivádění kofermentů do fermentorů je rozhodujícím detailem, ovlivňujícím úspěšnost provozu bioplynové stanice. Vogelsang nabízí různé, efektivní jednotlivé součásti pro úpravu a rmutování pevných látek. S naší inteligentní řídicí technikou PCU je lze sdružit do jednoho účinného celku.

Ještě jednodušeji to jde s MFU (Mobile Feeding Unit = mobilní podávací jednotka). V kompletně předmontované jednotce se nachází vše, co je zapotřebí pro hospodárné dávkování pevných látek:

Informujte se právě teď