Vogelsang CZ s.r.o. - dceřiná společnost Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH

V roce 2010 byla založena pobočka firmy Vogelsang s cílem poskytnout prodejní a servisní podporu stávajícím a novým zákazníkům v Čechách a na Slovensku.

Dceřiná společnost se úspěšně rozvíjí a nadále pokračuje ve své expanzi. Postupně rozšiřuje své aktivity v segmentu čistění odpadních vod, výroby bioplynu, chemického průmyslu a energetiky.

Jejím cílem je vytvořit silné odborné zázemí pro budoucí rozvoj, proto v současnosti nabízí pracovní příležitost na různých pozicích. Více informací naleznete v sekci Kariéra.

V naší krvi je průkopnický duch

Porozumět přáním zákazníků, přemýšlet jako oni, přinášet nápady do nepřetržitého výzkumu a vývoje – tak to dodržoval zakladatel naší firmy před více než 80 lety, a tak si nadále počínáme i my. Díky tomu je dnes mnoho výrobků našeho podniku v oblasti čerpací, rozmělňovací, rozmetací techniky a techniky výroby bioplynu v celosvětovém měřítku na předních místech a úspěšně se používají v četných oborech.

Aby bylo jasno: Stagnace nemá v naší filozofii místo. Neustále pracujeme na optimalizaci svých výrobků a pořád je přizpůsobujeme potřebám svých zákazníků a trhů: pro váš úspěch v práci – navrženy tak, aby fungovaly (= firemní logo: Engineered to work).