5
4
3
2
1

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Vogelsang GmbH & Co.KG je ráda za vaši návštěvu této webové stránky a těší ji také zájem o naši společnost a naše produkty.

Ochrana osobních údajů je důležitou záležitostí společnosti Vogelsang GmbH & Co. KG. Toto ustanovení ochrany osobních údajů představuje zpracování dat na našich webových stránkách pomocí našich informačních bulletinů a aktivit sociálních médií.

 

Poskytovatel a odpovědný subjekt ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald a Hugo Vogelsang
Holthöge 10 – 14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-Mail: contact@vogelsang.info

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5, 38312 Börßum
Telefon: +49(0)5334/958115
Fax: +49(0)5334/958117
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Stav: 25. 7. 2018


§ 1 Všeobecné informace

 

a) Rozsah platnosti

S těmito zásadami ochrany osobních údajů uživatelé dostávají informace o tom, jakou formou, do jaké míry a za jakým účelem zodpovědný poskytovatel shromažďuje a používá jejich údaje. 

Právním rámcem pro ochranu údajů je Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) a § 13 zákona o médiích (TMG).

b) Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě. Společnost Vogelsang GmbH & Co. KG dodržuje zásady prevence údajů. Pokud je to možné, vzdává se shromažďování osobních údajů. 

Uchovávání osobních údajů se uskutečňuje v souladu se zásadami prevence údajům a datové ekonomice pouze tehdy, je-li to nezbytné nebo předepsané zákonem (zákonná doba uchovávání). Pokud dojde ukončení účelu shromážděných informací nebo končí doba uchovávání, data zablokujeme nebo vymažeme.

c) Právo na informace

Na základě písemné žádosti informuje společnost Vogelsang GmbH & Co. KG uživatele o uložených údajích o jeho osobě.

d) Právo na opravu, vymazání a blokování údajů

Uživatel má právo kdykoliv na požádání opravit, odstranit nebo zablokovat nepřesné osobní údaje. Výkon práva je zdarma a lze ho vyžádat prostřednictvím kontaktního formuláře. Toto se provádí zásadně bezplatně.

e) Námitka

Nadále můžete kdykoli zrušit Váš souhlas s budoucím shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních dat.

Výmaz osobních údajů se uskuteční, pokud odvoláte svůj souhlas s uložením údajů nebo pokud je uchovávání osobních dat z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

Data, která jsou nezbytná pro fakturační a účetní účely nebo podléhají zákonné době archivace, tím zůstávají nedotčena.

f) Kontaktování

Kontakt týkající se ochrany osobních údajů může uživatel provést v impresu, se může obrátit na obecný kontakt nebo využítkontaktní formulář.

g) Použití osobních údajů a účelové spojení
Společnost Vogelsang nebo poskytovatel služeb pověřený společností Vogelsang používá vaše osobní údaje pouze za účelem technické správy webových stránek, správy zákazníků, průzkumů produktů a vašich dotazů u nás pouze v nezbytném rozsahu nebo podle informací o účelu zpracování na odpovídajících stránkách našich webových stránek. Naši zaměstnanci a servisní společnosti pověřené společností Vogelsang jsou povinny zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení spolkového zákona o ochraně dat.

Dále jsou zajištěna veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění ochrany údajů.

h) Bezpečnost
Společnost Vogelsang podniká bezpečnostní opatření k ochraně údajů, která vaše data chrání před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob nebo neoprávněným vyzrazením. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

i) Reklama
Pokud nám poskytnete osobní informace, použijeme je k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a službách a požádali vás o to, abyste nám poskytli svůj výslovný souhlas s používáním vašich osobních údajů pro reklamní účely. Pokud jste poskytli souhlas k takovému použití, ale nechcete v budoucnu přijímat žádné reklamy od společnosti Vogelsang, můžete svůj souhlas odvolat kdykoli v budoucnu. Vaše údaje budou pak odpovídajícím způsobem smazány nebo, pokud jsou stále zapotřebí pro fakturační a účetní účely, budou blokovány.

 

§ 2 Použití našich webových stránek 

a) Ukládání IP adresy
Ke zlepšování návrhu a funkce našich webových stránek se ukládají data o každém přístupu k webovým stránkám a jejich použití, včetně adresy IP. IP adresa jakéhokoli přístupu na naše webové stránky bude anonymizována (tj. po vymazání posledních 8 bitů) a bude uložena s datem a časem. Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocovány a nejsou spojeny s osobními údaji uživatelů.

b) Geotargeting/ geolokace

Pro naší webovou prezentaci využíváme funkce „geotargeting“, tj. funkce „geolokace“. V rámci webové analýzy dochází k porovnání Vaší zkrácené IP adresy s databází, v níž jsou uložené kontingenty IP adres různých hostitelů (poskytovatelů datových center) včetně jejich dané geografické polohy. Prostřednictvím geolokace tak lze určit pouze geografickou polohu, ale nikoli konkrétní adresu uživatele. Tento soubor cookie používáme pro automatické rozpoznání jazykové verze prohlížeče a příslušného navedení na konkrétní webovou prezentaci dané země. Přitom se ukládá nejen informace o identifikované jazykové verzi, ale také informace o tom, na jaké stránky byl uživatel naveden.

c) Další soubory cookies

Pro účely bezproblémového a hladkého poskytování naší webové prezentace používáme soubory cookies. Při první návštěvě se na naší webové stránce zobrazí upozornění na soubory cookies, tzv. cookie-hint, které uživatele v prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o používaných souborech cookies a možnostech principu opt-out. Tento cookie zůstane v prohlížeči tak dlouho uložen, dokud nebude vymazán. Uživatel tak musí provést nastavení pouze jedinkrát. 

Kromě samostatně popsaných služeb Google Analytics a Google Maps (§2 a, c), jakož i výše uvedené detekce IP adresy a jazykové verze prohlížeče (§1 a,b) jsou další soubory cookies nezbytné pro technické funkce. K tomu patří standardní funkce pro užívání webové prezentace (např. skriptovací jazyk PHP) nebo našeho systému správy obsahu TYPO3 (např. pro zobrazení v prohlížeči). 

Nadále využíváme služeb poskytovatele Cloudflare pro účely rychlého poskytování naší webové prezentace po celém světě (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Zde dochází k Vaší identifikaci coby individuálního, ale anonymního uživatele, abyste mohli na individuální úrovni provést a uložit svá bezpečnostní nastavení, jako např. akceptaci souborů cookies (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do). 

§ 3 Služby společnosti Google

a) Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou Google Inc. („Google“).Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují Vám analýzu Vámi užívané webové stránky.Informace, které soubory cookie vytvářejí o Vašem užívání těchto webových stránek, jsou zpravidla přenášeny do serveru Google v USA, kde se ukládají.V případě aktivování IP anonymizace na těchto webových stránkách však Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí.Případy, kdy se do serveru Google v USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení, jsou výjimečné.Na objednávku provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace používá k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetu provozovateli webových stránek.IP adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována s jinými údaji z Google.Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.Evidenci a zpracování údajů shromažďovaných pomocí cookies (vč. IP adresy) a údajů vztahující se k Vašemu využívání webových stránek společností Google můžete zabránit tím, že si z dále uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete plug-in využitelný pro Váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Shromažďování službou Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz:Deaktivovat Google Analytics.Nastaví se soubor „opt-out cookie“, který zabrání tomu, aby v budoucnu byly shromažďovány Vaše údaje při návštěvě tohoto webu.

Více informací o podmínkách používání a ochraně dat naleznete zde. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp ()", aby byla zajištěný anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování).

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, resp. na https://policies.google.com/privacy?hl=cz. Výše popsaná anonymizace IP se používá na webových stránkách společnosti Vogelsang GmbH & Co. KG.

b) Google AdWords
Tyto webové stránky používají online reklamní program „Google AdWords“ a v jeho rámci sledování konverzí. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, Google Adwords vytvoří soubor cookie ve vašem počítači. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě neuplynula, my a společnost Google můžeme poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů.

Informace o konverzích cookie slouží ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci mohou sledovat celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkami měření konverzí. Soubory neužívají však informace, které uživatelé osobně identifikují. 

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete snadno vypnout sledování konverzí Google pomocí souborů cookie z internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele.Nebudete poté již součástí statistik sledování konverzí. Přečtěte si další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cz

c) Další používané služby Google
Kromě služeb Google Analytics a Google AdWords nabízí naše webové stránky také další služby, jako jsou Mapy Google, Správce značek Google, Google Data Studio, YouTube a Webové písma Google. Ani zde nejsou shromažďovány žádné údaje, které lze připojit k jednotlivým osobám, ale jsou zaznamenány pouze anonymně, aby naše webové stránky byly pro vás lepší.

Zde naleznete zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cz. Chcete-li zrušit odběr služeb, aby vaše anonymní údaje již nebyly zaznamenávány, použijte prosím funkci odhlášení na adrese https://www.google.com/settings/ads/.

 

§ 4 Sociální mediální služby - tlačítka sdílení

Při naší online prezentaci používáme plug-in „Shariff“ chráněný ochranou osobních údajů. Toto rozšíření „Shariff“ od odborníků počítačového časopisu c‘t umožňuje více soukromí v síti a nahrazuje obvyklé tlačítka „Sdílet“ v sociálních sítích. Další informace o pluginu naleznete v článku. https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html 

 

§ 5 Integrace služeb a obsahu třetích stran

Naše online prezentace někdy zahrnuje obsah, služby a poskytování služeb jiných poskytovatelů, jako například externí programovací kód jQuery od jQuery Foundation, jquery.org, obrázky obrazových databází jako Shutterstock, GettyImages nebo iStock. Aby tato data mohla být spouštěna a zobrazena v prohlížeči uživatele, může být zapotřebí přenos IP adresy. Poskytovatelé (dále jen „poskytovatel třetí strany“) zaznamenávají IP adresu příslušného uživatele. 

Přestože se snažíme používat pouze poskytovatele třetích stran, kteří potřebují IP adresu pouze k poskytování obsahu, nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda je IP adresa ukládána. Tento proces se používá kromě jiného pro statistické účely. Pokud zjistíme, že je IP adresa ukládána, informujeme o tom naše uživatele. 

 

§ 6 Funkce webových stránek

a) Relace a soubory Cookie

Pro provozování webových stránek společnost Vogelsang GmbH & Co. KG může používat soubory cookie nebo relace na straně serveru, ve kterých mohou být data uložena. Soubory Cookie slouží např. také k osobnímu pozdravu jménem člena. Soubory Cookie jsou soubory, které jsou ukládány na webových stránkách na pevném disku zákazníka, aby automaticky rozpoznaly tento počítač při další návštěvě webových stránek, čímž přizpůsobí používání webové stránky zákazníkovi. Soubory cookie se také používají ke sledování chování uživatelů webových stránek, jako například na kterou stránku produktu klikli a jak uživatel přechází mezi různými stránkami. Konkrétně, jak je popsáno v následujících částech, soubory cookie zajišťují opakované rozpoznávání uživatele v kontextu služby Google Analytics. Samotné soubory cookie však neobsahují žádné osobní údaje uživatele, ale pouze identifikační znak (pseudonym), pomocí něhož se na serveru Vogelsang GmbH & Co. KG v určitých případech provádí spojení s osobními údaji uživatele. Spojování za jiným účelem není prováděno, zejména váš uživatelský profil webových stránek není spojen s vašimi osobními údaji. Použití souborů cookie můžete zabránit deaktivováním ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči nebo nastavením prohlížeče, který vás požádá o zaslání souborů cookie nebo o nich bude informovat.

b) Kontaktní formulář
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím některého z našich online formulářů, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem kontaktu (např. registrace), uložíme veškeré informace, které jste dobrovolně poskytli, například vaše jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Tyto údaje používáme například k odpovědi na vaši žádost, zpracování žádosti nebo poskytnutí určité informace. 

Děláme to pouze tehdy, pokud máme specifický a udělený souhlas, nebo jsme oprávněni k jejich zpracování nebo použití kvůli právním předpisům

 

§ 7 Informační zpravodaj 

Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, abychom vám zasílali tento informační zpravodaj e-mailem. Kromě toho můžete uvést další osobní údaje, například: jméno, adresa, obor, zájem o konkrétní produkty.To jsou dobrovolné prohlášení, které nám pomohou lépe přizpůsobit informační zpravodaj vašim osobním potřebám, jako například: jmenné oslovení nebo zvláštním důrazem na nabídky a reference pro váš obor nebo určité zájmy.Údaje, které zadáte, budou použity pouze pro účely zasílání informačních zpravodajů - pokud nám výslovně neudělíte povolení k dalšímu využití. Tento souhlas s používáním vašich údajů můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna tím, že se odhlásíte z odběru zpravodaje e-mailem contact@vogelsang.info nebo pomocí formuláře v impresu. Odhlášení je také možné kdykoli prostřednictvím odkazu na konci e-mailu, který jste obdrželi.V rámci distribuce zpravodajů provádíme také pseudonymní hodnocení používání zpravodaje v profilu využití, abychom vám mohli lépe informační zpravodaj přizpůsobit. Údaje shromážděné v profilu použití však nebudou přiřazeny poskytnutým údajům (jméno, e-mailová adresa a případně jiná, dobrovolně zadaná data). Vyhodnocování používání vašeho informačního zpravodaje můžete kdykoli odmítnout e-mailem contact@vogelsang.info nebo pomocí formuláře v impresu. Po odmítnutí nebudou shromažďovány další údaje o vašem zpravodaji.

§ 8 Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Aby byly naše zásady ochrany osobních údajů vždy v souladu s platnými zákonnými požadavky, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny. To platí i v případě, že zásady ochrany osobních údajů musí být upraveny v důsledku nových nebo revidovaných služeb, například nových servisních služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se projeví až při příští návštěvě naší nabídky.